Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 301-325 of 910546 result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Tootmiskoondise Salvo direktor Aleksei Nõoma.Tallinn08.1985Ülo JosingEFA.311.d.633View
Vaade krüsanteeminäitusele Pirita Lillepaviljonis.Tallinn11.1984Ülo JosingEFA.311.d.645View
NSV Liidu Ülemnõukogu nimel annab autasud üle üleliidulises sotsialistlikus võistluses saavutatud heade tulemuste eest vabariigi põllumajandusspetsialistidele Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees Arnold Rüütel Eesti NSV Ülemnõukogu istungisaalis Toompeal.Tallinn12.1984Ülo JosingEFA.311.d.655View
NSV Liidu Ülemnõukogu autasude kätteandmine vabariigi põllumajandusspetsialistidele Eesti NSV Ülemnõukogu istungisaalis Toompeal. Vasakult Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu esimees Nikolai Johanson, EKP Keskkomitee sekretär Rein Ristlaan.Tallinn12.1984Ülo JosingEFA.311.d.656View
XI üleliidulistel künnivõistlustel osalenud vabariigi võistkonna pidulik vastuvõtt EKP Keskkomitees.Tallinn07.1985Ülo JosingEFA.311.d.657View
XI üleliidulistel künnivõistlustel osalenud vabariigi võistkonna pidulik vastuvõtt EKP Keskkomitees. Keskel EKP Keskkomitee esimene sekretär Karl Vaino.Tallinn07.1985Ülo JosingEFA.311.d.658View
EKP Keskkomitee esimene sekretär Karl Vaino esineb koosolekul koondises Eesti Kalatööstus.Tallinn12.1984Ülo JosingEFA.311.d.663View
Personaalpensionär Madli Petree oma 100-aastasel sünnipäeval.Tallinn12.1984Ülo JosingEFA.311.d.664View
Personaalpensionär Madli Petreele tema 100. sünnipäeval annab Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirja üle EKP Tallinna Linnakomitee esimene sekretär Matti Pedak (vasakul)Tallinn12.1984Ülo JosingEFA.311.d.665View
Personaalpensionär Madli Petreed tema 100. sünnipäeval õnnitlevad Obinitsa 8-klassilise Kooli pioneerid.Tallinn12.1984Ülo JosingEFA.311.d.666View
Vaade saali personaalpensionär Madli Petree 100. sünnipäeva tähistamisel.Tallinn12.1984Ülo JosingEFA.311.d.667View
Nõukogude-Poola sõprusühingu Eesti osakonna juhatuse presiidiumi liige tootmiskoondise Eesti Kalatööstus peadirektor Hugo Maide esineb ettekandega Nõukogude Liidu ja Poola RV vahel sõpruse, vastastikuse abistamise ja koostöö lepingu sõlmimise 40. aastapäeva pidulikul koosolekul Eesti Sõprusühingus.Tallinn04.1985Ülo JosingEFA.311.d.673View
Nõukogude Liidu ja Poola RV vahel sõpruse, vastastikuse abistamise ja koostöö lepingu sõlmimise 40. aastapäeva piduliku koosoleku avab Nõukogude-Poola sõprusühingu Eesti osakonna juhatuse presiidiumi esimees Albert Norak. Paremalt esimene Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär Viktor Vaht, Eesti NSV MInistrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja Indrek Toome.Tallinn04.1985Ülo JosingEFA.311.d.674View
Nõukogude Liidu ja Poola RV vahel sõpruse, vastastikuse abistamise ja koostöö lepingu sõlmimise 40. aastapäeva pidulik koosolek Eesti Sõprusühingus.Tallinn04.1985Ülo JosingEFA.311.d.675View
EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ministrite Nõukogu, Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu ja ELKNÜ Keskkomitee rändlipu Rapla rajoonile üleandmise pidulikul koosolekul kõneleb EKP Rapla Rajoonikomitee esimene sekretär Ants Luukas.Rapla02.1985Ülo JosingEFA.311.d.685View
Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu esimees Nikolai Johanson annab Rapla rajooni esindajale üle EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ministrite Nõukogu, Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu ja ELKNÜ Keskkomitee rändpunalipu.Rapla02.1985Ülo JosingEFA.311.d.686View
Vaade elamule Terase ja Faehlmanni tänava nurgal.Tallinn07.1986Ülo JosingEFA.311.d.1058View
Sotsialistlike maade ühisprogrammi Interkosmos kaugsondeerimise töögrupi XII nõupidamine.Tallinn05.1986Ülo JosingEFA.311.d.1069View
Tallinna Polütehnilise Instituudi 50. aastapäeva eelne pressikonverents.Tallinn01.1986Ülo JosingEFA.311.d.1083View
Tallinna Polütehnilise Instituudi 50. aastapäeva eelsel pressikonverentsil kõneleb EKP Keskkomitee sekretär Rein Ristlaan.Tallinn01.1986Ülo JosingEFA.311.d.1084View
Väliseestlastega Kultuurisidemete Arendamise Ühingu III konverents.Tallinn11.04.1986Ülo JosingEFA.311.d.1098View
Väliseestlastega Kultuurisidemete Arendamise Ühingu III konverentsi presiidium.Tallinn11.04.1986Ülo JosingEFA.311.d.1099View
Kõrgemate parteikoolide lõpetanud vastuvõtul EKP Keskkomitees.Tallinn08.1986Ülo JosingEFA.311.d.1112View
Kõrgemate parteikoolide lõpetanute vastuvõtul EKP Keskkomitees kõneleb EKP Keskkomitee esimene sekretär Karl Vaino.Tallinn08.1986Ülo JosingEFA.311.d.1113View
Kõrgemate parteikoolide lõpetanute vastuvõtul EKP Keskkomitees kõneleb EKP Tallinna Linnakomitee teaduse ja õppeasutuste osakonna juhataja Annela Laht.Tallinn08.1986Ülo JosingEFA.311.d.1114View