Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 101-125 of 910546 result(s).
Noorte Arhivistide Nõukogu seminaril Kinomajas kõneleb Eesti NSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku Ülesehituse Riikliku Keskarhiivi töötaja Erki Silmet.
Noorte Arhivistide Nõukogu seminar Kinomajas. Esireas Eesti NSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku Ülesehituse Riikliku Keskarhiivi direktori asetäitja teadusalal Viktor Joakimov.
Noorte Arhivistide Nõukogu seminar Kinomajas. Esireas paremalt 2. Eesti NSV Filmi-, Foto- ja Fonodokumentide Riikliku Keskarhiivi vanemarhivist Tiit Noormets.
Noorte Arhivistide Nõukogu seminar Kinomajas. II reas paremalt: Eesti NSV Arhiivide Peavalitsuse juhataja asetäitja Endel Kukk ja juhataja Leonhard Laks; III reas paremalt: Eesti NSV Filmi-, Foto- ja Fonodokumentide Riikliku Keskarhiivi vanemarhivist-grupijuhataja Merike Jürjo ja osakonnajuhataja Ivi Tomingas.
Silmapaistva teadlase ja ühiskonnategelase sotsialistliku töö kangelase NSV Liidu riikliku preemia laureaadi NSV Liidu Teaduste Akadeemia korrespondentliikme Üleliidulise Lenini nimelise Põllumajndusteaduste Akadeemia ja Eesti NSV Teaduste Akadeemia akadeemiku Eesti NSV teenelise teadlase Johann Eichfeldi matusetalitus Estonias.
Üleliidulise Kardioloogia Keskuse delegatsiooni juht Eksperimentaalse Kardioloogia Instituudi direktor professor Valeri Kuhhartšuk ja akadeemik Endel Lippmaa, Eesti NSV tervishoiuminister Laur Karu ning Tallinna Linna RSN Täitevkomitee esimees Harri Lumi kirjutavad alla koostöölepingule.
Soome Evangeelse Luterliku Kiriku kingituse 26 tuhat köidet Suurt Piiblit annab Eestimaa Luterliku Kiriku peapiiskopile Kuno Pajulale üle Soome kiriku välissidemete osakonna juhataja doktor Risto Lehtonen.
Saksa DV keraamik Armin Rieger ja eestlane Annika Teder oma näituse avamisel Raemuuseumis.
Eesti NSV Riikliku Plaanikomitee kolleegium.
Maavärisemise all kannatanud Armeenia NSV abistamise staabi istung.
Maavärisemise all kannatanud Armeenia NSV abistamise staabi istung.
Põhja-Itaalia Trentino provintsi muusikategelaste delegatsioon vastuvõtul Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumis. Laua otsas istuvad Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees Arnold Rüütel ja tema asetäitja Maia Leosk.
Saksamaa Liitvabariigi Schleswig-Holsteini liidumaa kunstnike tööde näituse Tallinna Kunstihoones avab Eesti NSV Kunstnike Liidu esimees Enn Põldroos.
Saksamaa Liitvabariigi Schleswig-Holsteini liidumaa kunstnike tööde näitus Tallinna Kunstihoones.
Inglismaa ja Eesti ühisettevõtte Topsail uuele laevale nimepanemine (Katrin) Pirita purjespordikeskuses.
Tallinna Hiidlaste Seltsi loomise koosolekul kõneleb EKP Hiiumaa parteikomitee esimene sekretär Hillar Eller.
Tallinna Hiidlaste Seltsi loomise koosolek.
Tallinna Hiidlaste Seltsi loomise koosolek.
Eesti Töökollektiivide Liidu juhatuse koosolek. Vasakul 1. liidu esimees Ülo Nugis.
Eesti Tööliskollektiivide Liidu juhatuse koosolek.
Eesti Tööliskollektiivide Liidu juhatuse koosolek.
Eesti Tööliskollektiivide Liidu juhatuse koosolek.
Pressikonverentsil ajakirjanikele vastab küsimustele Eesti NSV Riikliku Plaanikomitee esimees Edgar Savisaar.
Pressikonverentsil ajakirjanikele vastavad küsimustele (vasakult) professor Uno Mereste, Juhan Sillaste, Eesti NSV Riikliku Plaanikomitee esimees Edgar Savisaar, NSV Liidu rahvasaadik Hardo Aasmäe ja Eesti NSV Riikliku Plaanikomitee esimehe asetäitja Enn Roose.
Eesti õppekeelega 9-klassilise kooli avamine Kallaveres.