Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 5176-5200 of 851669 result(s).
Johannes Kiivit. Oli Teise maailmasõja ajal partisan A. Turro partisanigrupis. Langes lahingus 1943. Portree.
Vladimir Logatšev (Vladimiri poeg). II maailmasõja ajal 146. laskurdiviisi politruk ja diviisi ajalehe toimetaja asetäitja. Portree
Vladimir Logatšev (Vladimiri poeg). II maailmasõja ajal 146. laskurdiviisi politruk ja diviisi ajalehe toimetaja asetäitja. Portree
Josif Katsiv, vanemleitnant. Oli Teise maailmasõja ajal 86. laskurdiviisi 330. laskurpolgu vastuluure volinik. Võttis osa lahingutest Tartu all 1944. Portree.
Voldemar Kapp, teenis Teise maailmasõja ajal 7. Eesti Laskurdiviisis 27. laskurpolgus. Oli hiljem 300. laskurpolgu parteibüroo tehniline sekretär ning rindelehe "Punaväelane" toimetuse vastutav sekretär. Portree.
Hindrek Lio. Teises maailmasõjas 307. üksiku tankitõrjedivisjoni komandöri asetäitja rivi alal, hiljem komandör. Portree.
Tiido Linnamaa, osales 1917.a. revolutsioonis Jõhvis. Pildistatud peeglitega.
Eduard Linnamaa, oli Eesti Töörahva Kommuuni Rahvahariduse Valitsuse sekretär.
Leopold Linder - osales 1917.a revolutsioonis Aseris, valiti 1917.a. detsembris Virumaa täitevkomitee esimehe asetäitjaks. Tapeti 1.-2. jaanuari ööl 1919.a.
Jaan Linder, ajalehe Kiir toimetuses 1917.a. Tallinnas. 1918.a. töötas illegaalse Kommunisti toimetuses.
Julius Lind - võttis osa 1924.a 1. detsembri riigipöördekatsest Tallinnas
Martin Kerres. Pärnumaa Töörahva Nõukogu Täidesaatva Komitee esimees 1917. ja 1918.a. Portree.
Eduard Ambos - FR. Krulli tehase kollektiivi liige 1920.a. Tallinna linnavolikogu kommunistlike tööliste rühma liige. 1924. aasta riigipöördekatsest osavõtnu, langes võitluses (Iru lahingus) Tupsi talus 5. detsembril 1924. aastal. Portree
Evald Kasemets - 1924.a. riigipöördekatse aktiivne ettevalmistaja Rakveres. Mõisteti sõjaringkonnakohtu otsusega 10 aastaks sunnitööle. Vabanes vanglast 1926. Portree.
Juhan Kavando. 22. Eesti Territoriaalse laskurkorpuse 625. suurtükipolgu patarei vanemleitnant. Portree.
Martin Kask, Madise p. (sünd. 1898) - Eesti Töörahva Kommuuni Ülikooli stipendiaat. Portree.
Oskar Katt. Punaarmee 22. Eesti Territoriaalse Laskurkorpuse 3. diviisi poliitiline juht. Portree.
Gustav Kasekänd, punakaartlane Narvas 1917/1918. Portree.
Jüri Karuauk - varjas aastail 1918-1920 oma korteris Tallinnas EKP illegaalseid töötajaid. 1920.a. loobus illegaalsest tegevusest. Suri 1937. Portree.
Kaarel Karu (Jakobi poeg). Teise maailmasõja ajal 917. laskurpolgu 1. pataljoni komandöri asetäitja poliitilisel alal. Portree.
August Lillakas - kommunist, osales 01.12.1924.a. relvastatud riigipöördekatses, lasti maha.
August Lillakas - kommunist, osales 01.12.1924.a. relvastatud riigipöördekatses, lasti maha.
Eduard Lilienbach, Juhan Lilienbachi (1870-1928) vend.
Paul Liitoja, Johannese p (s. 1917.a.) - alates 03.03.1942.a. 921. laskurpolgu staabiülem.
E. Karp, kaardiväe vanem. Oli Teises maailmasõjas 7. Eesti Laskurdiviisi 354. laskurpolgu automaatur. Portree.