Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 5251-5275 of 851380 result(s).
Aleksander Norman. Teises maailmasõjas 7. Eesti laskurdiviisi 86. üksiku meditsiinilise sanitaarpataljoni võitleja. Portree.
Vladimir Bogdanov - 1920. a. EKP Tallinna Linnakomitee Sadamatehaste vastutav organisaator. Mõisteti "35 protsessil" koos Georg Kreuksiga surma, hiljem otsus muudeti. 1924. a. riigipöördekatsest osavõtnu, langes võitluses Vilmsi tn. (Tompi t. 15) lahingus 7. dets. 1924. a. Portree.
Leopold Niitin, kommunist, läks 1924.a. algul NSV Liitu. Portree.
Teodor Nigul (Jakobi poeg). Kapten, II maailmasõja 7. laskurdiviisi leivatööstuse tehniline juhataja. Portree
Rudolf Nieländer - Eesti Töörahva Kommuuni Rahvamajanduse Valitsuse tööstuse osakonna juhataja.
Harald Neerot (Eduardi poeg). II maailmasõja Eesti Laskurkorpuse 779. suurtükipolgu liige, 122 m/m rühma vanem. Portree.
Liisa Blumthal, EKP konspiratiivkorteri pidaja Tallinnas 1925.a. Hukati Saksa okupatsiooni ajal. Portree.
Jaan Mürk (Jaani poeg). II maailmasõja 7. laskurdiviisi 23. suurtükipolgu 2. divisjoni 6. patarei komandör.
Emilia(e) Müller, punakaartlane Narvas 1917.a. Portree.
Oskar Männik, punakaartlane Narvas 1917.a. Portree.
Johannes Mänd (Rehtpapp) - kommunist, võttis osa 01.12.1924 riigipöördekatsest. Matuserongkäik, suri Tallinnas 15.03.1959.
Johannes Mänd (Rehtpapp) - kommunist, võttis osa 01.12.1924 riigipöördekatsest. Matusepilt, suri Tallinnas 15.03.1959.
Valeria Mäe, oli Teise maailmasõja ajal 7. Eesti Laskurdiviisi 23 suurtükiväepolgu radist, jefreitor. Hiljem parteitöötaja. Portree.
Aleksander Kustov, kommunistlik noor 1940.a. septembrist, Sillamäe komsomoliorganisatsiooni sekretär 1941. Hukkus 1941.a. augustis. Portree.
Alfred Mõttus. Teises maailmasõjas 8. Eesti Laskurkorpuse majandusjaoskonna ülem, hiljem Eesti NSV valitsuse käsutuses. Portree.
Richard Kurvits, parteitegelane. Oli EK(b)P Valgamaa Komitee esimene sekretär veebruar 1944 - oktoober 1945. Portree.
Peeter Kutsar. 1941.a Viljandi hävituspataljoni võitleja. Portree.
Andrei Murro (sünd. 1903). Kommunist, mõisteti 149 protsessil 15 aastaks sunnitööle.
Galina Kuzmina. Teise maailmasõja ajal partisan Kiviõli linnas ja selle ümbruses. Portree.
Julius Murd - võttis osa revolutsioonilisest liikumisest 1905. ja 1917.a, oli Eesti ametiühingute I kongressil 1919.a.
Minna Baumeister - sidepidaja Välismaa Büroo ja illegaalse Kommunistliku Partei Eestimaa organisatsiooni vahel 1919. a. Portree.
Olav Mullas - II MS 249. laskurdiviisi 921. polgu komandör.
Aleksander Mui, EKP Saaremaa Komitee sekretär. Dokumendifoto.
Paul-Rudolf Baumann - 1924.a. riigipöördekatsest osavõtnu, põrandaaluse komsomoli aktivist, arreteeriti 1930. aasta aprillis ja mõisteti 12 aastaks sunnitööle. Portree.
Jakov Panitškin (Afanassi poeg). Oli Teise maailmasõja ajal 16. laskurdiviisi komandör. Portree.