Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 124601-124625 of 834563 result(s).
Podbolotje kalmistuleide, nr 718 Muuromi alalt (M.A.M.k.)
Podbolotje kalmistuleide, nr 718 Muuromi alalt (M.A.M.k.)
Podbolotje kalmistuleide (Moskva Ajal. Muus. kogu).
Podbolotje kalmistuleide (Moskva Ajal. Muus. kogu).
Podbolotje kalmistuleide (Moskva Ajal. Muus. kogu).
Podbolotje kalmistuleide (Moskva Ajal. Muus. kogu).
Leide Urvaanova, Korniilovka ja Podbolotje kalmistust: U- Urvanovo kalmistu; K- Korniilovka (numbrid vastavad haudade numbritele); P- juhuleiud Podbolotje kalmistust; Muuromi muus.
Leide Podbolotje ja Urvaanovo kalmistult. Ripats UJ: 9 leitud Melenki maak. Urvaanovo kalmistult, muud asjad- juhuleiud Podbolotjelt. Muuromi muuseumis.
Padbolotje kalmistu juhuslikke leide Muuromi muuseumist.
Podbolotje kalmistuleide (Moskva Ajal. Muus. kogu).
Karniilovka, Maksiimovka klm-stud. Muuromi Sovkovo rahaleid (Muuromi muuseumis).
Juhusl. leid Maksimovka klm. Peremiilovskaja pustõn Podbolotje kalmistult (Muuromi muuseum).
Podbolotje kalmistuleide (Moskva Ajal. Muus. kogu).
Podbolotje kalmistuleide (Moskva Ajal. Muus. kogu).
Podbolotje kalmistuleide, nr 718 Muuromi alalt (M.A.M.k.)
Podbolotje kalmistuleide, nr 718 Muuromi alalt (M.A.M.k.)
Podbolotje kalmistuleide (Moskva Ajal. Muus. kogu).
Vabadussõda. Pihkvamaal tegutsenud Eesti väeüksuste ohvitserid.
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu kuulipildujate komando vanemohvitser ohvitseri asetäitja Paul Tiss (Tammpere) Tšerjoha jõe taastatud maanteesilla juures Pihkva lähedal.
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu kuulipildujate komando vanemohvitser ohvitseri asetäitja Paul Tiss (Tammpere) Tšerjoha jõe taastatud maanteesilla juures Pihkva lähedal.
NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi aseesimees, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees Joh. Vares autasusid kätte andmas Moskvas.
Eesti Laskurkorpuse 917. polgu siderood Kingissepa all, piibuga Vladimir Kalling.
Alpilaager Ullu-Tau. Alpinistid lumenõlval. Laskumine.
Alpilaager Ullu-Tau. Alpinistid trassil.
Alpilaager Ullu-Tau. Alpinistid trassil.