Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 124751-124775 of 834563 result(s).
Velise mõisa peahoone enne põlemist detsembris 1905, repro Heinz Pirangi teoses "Das Baltische Herrenhaus" olevast illustratsioonist
Velised mõisa peahoone varemed
Eesti Leegioni vahtkonna Villa Päevad Velikino juures.
[1. Jalaväerügemendi] kuulipildurid kaevikuid kaevamas ning õppustel Velikino mõisa lähedal
[1. Jalaväerügemendi] 8. roodu pommipildujad positsioonidel Glubokoje järve ääres [Velikino lähedal] 1919. aasta suvel
[1. Jalaväerügemendi] 1. patarei laskevalmis positsioonides Velikinos
1. Jalaväerügemendi 8. roodu kaevikud Glubokoje järve ääres [Velikino lähedal] 1919. aasta suvel
[1. Jalaväerügemendi] 3. patarei laagris Velikino lähistel
[1. Jalaväerügemendi] 7. roodu kaevikud Glubokoje järve kaldal [Velikino lähedal]
[1. Jalaväerügemendi] 1. väljapatarei Velikino rännakul
ENSV Riikliku Ajaloo Keskarhiivi töötajate ekskursioon Novgorod-Velikije Luki. Grupifoto Võidu obeliski jalamil Velikije Lukis
ENSV Riikliku Ajaloo Keskarhiivi töötajate ekskursioon Novgorod-Velikije Luki. Mälestussammas Aleksandr Matrossovile Velikije Lukis
ENSV Riikliku Ajaloo Keskarhiivi töötajate ekskursioon Novgorod-Velikije Luki. Grupp Võidu obeliski treppidel Velikije Lukis
ENSV Riikliku Ajaloo Keskarhiivi töötajate ekskursioon Novgorod-Velikije-Luki. Grupp Võidu obeliski treppidel Velikije Lukis
ENSV RAKA töötajate ekskursioon. Mälestussammas Eesti Laskurkorpuse võitlejatele Velikije Lukis
8. Eesti Laskurkorpuse 249. eesti laskurdiviisi luureroodu võitlejaid.
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu esimehe kt. Oskar Sepre külaskäigul 307. üksikusse tankitõrjedivisjoni tutvumiseks olukorraga kohapeal.
8. Eesti Laskurkorpuse, 249. eesti laskurdiviisi, 917. laskurpolgu kunstilise isetegevuse liimeid.
8. Eesti Laskurkorpuse, 249. eesti laskurdiviisi staabi fotograaf ja raadiotehnik
Eesti Laskurkorpuse 925. polk eesotsas polkovnik Viritiga Velikije Luki rajoonis marsil.
8. Eesti Laskurkorpuse 249. eesti laskurdiviisi 779. suurtükiväepolgu komandör lahinguliste teenete eest saadud autasude väljaandmisel.
8. Eesti Laskurkorpuse 249. eesti laskurdiviisi luureroodu ohvitserid.
8. Eesti Laskurkorpuse, 249. eesti laskurdiviisi, 267. üksiku meditsiinilise sanitaarpataljoni võitlejad Palts ja Mikkin.
Albert Palm, Jakobi p. (sünd. 1903) - NLKP liige 1921. Oli alates veebruarist 1942 249. eesti laskurdiviisi õppepataljoni komissar, alates veebr. 1943 925. laskurpolgu komandöri asetäitja poliitilisel alal, juunist 1945 kv. reservmajor. Portree.
Albert Palm, Jakobi p. (sünd. 1903) - NLKP liige 1921. Oli alates veebr. 1942 249. eesti laskurdiviisi õppepataljoni komissar, veebruarist 1943 925. laskurpolgu komandöri asetäitja poliitilisel alal, juunist 1945 kv. reservmajor. Portree.