Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 124801-124825 of 834563 result(s).
Eesti Laskurkorpuse 249. diviisi võitlejad 1943.a Velikije Luki all.
917. laskurpolgu komandöri asetäitja poliitilisel alal A. Kurme Velikije-Luki lahingu eest autasude kätteandmisel.
Tallinna Kaubajaamas töötavad Teise maailmasõja veteranid Velikije Lukis 1967. aastal. Grupipilt trepil
Velikije Luki all langenute vennaskalmistul.
Major Valentin Andrussov (Ivani poeg). Teise maailmasõja ajal 925. laskurpolgu komandöri asetäitja rivi alal. Portree.
Võitleja I. Tipneri vastuvõtmine NLKP- sse Velikije-Luki lahingute ajal. Paremal D. Kuzmin.
ENSV Riiklike kunstiansamblite rindebrigaad väljasõidul.
249. eesti laskurdiviisi tankitõrje divisjoni komandör E.Kostabi annab sõjaväelise vandetõotuse.
Velikije Luki all langenute vennaskalmistul.
Saksa garnisoni väeosade riismed Velikije Luki vallutamisel. Koopia trükisest
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu esimehe kt. Oskar Sepre külaskäigul 307. üksikusse tankitõrjedivisjoni tutvumiseks olukorraga kohapeal.
Kindral Pärn tervitab paraadi Velikije Lukis 1943.a.
A.Vare - Teise maailmasõja ajal 249. eesti laskurdiviisi fotograaf.
Nõukogude sõjamehed vabastatud Velikije Luki tänaval.
Hitlerlaste Velikije Luki garnisoni ülem von Sass on vangi võetud.
Eesti Laskurkorpuse võitlejad Metsavas (paremal) ja Stepanov Velikije Luki all.
ENSV delegatsioon Velikije Lukis. Rahvahulk on kogunenud ahervaremete juurde
Mälestussammas Eesti 8. Laskurkorpuse võitlejatele Velikije Lukis Lovati jõe kaldal. Sammas detailsemalt
Mälestussammas Eesti 8. Laskurkorpuse võitlejatele Velikije Lukis Lovati jõe kaldal. Vaade sambale eemalt
Mälestussammas Eesti 8. Laskurkorpuse võitlejatele Velikije Lukis Lovati jõe kaldal. II maailmasõja veteranid Jõgevalt mälestusmärgi jalamil ekskursioonil
II maailmasõja veteranid Jõgevalt ekskursioonil Velikije Lukis, kus nad külastavad ka kalmistut
Rühm kinnipeetud saksa sõdureid tsiviilriietes. Jaanuar 1943 Velikije Luki all
Velikije Luki peatänav.
Monument Velikije Luki lahingutes langenud Eesti Laskurkorpuse võitlejaile.
ENSV Riiklike Kunstiansamblite rindebrigaad väljasõidul Velikije Lukisse.