Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4676-4700 of 934967 result(s).
Eesti Vabariigi Sõjaväe Tehnikakool. Lipnikud K.Rõngelep, E.Reiksaar, E.Arumeel, J.Luiker ja E.Reiksaar, suvisel vaheajal Pärnu rannas.
Eesti Vabariigi Sõjaväe Tehnikakool.Nõukogude Liidu nõudmine sõjaliste baaside rajamiseks Eestis tõi kaasa sõjaväeliste õppeasutuste häireolukorra ja kehtis kooli piirkonnast lahkumise keeld.Grupp õppureid.
Eesti Vabariigi Sõjaväe Tehnikakool.Tallinna Õpetajate Seminari õppejõud ja õpilased tutvusid Sõjaväe tehnikakooli raadio erialaga. Tagareas vasakult kadetid E.Rokk, ? , F.Pau, J.Pals, F. Kivimägi ja insener K.Papello
Eesti Vabariigi Sõjaväe Tehnikakool. Kevadpüha (1.maid) tähistavad vasakult leitnant K.Abel, kadett A.Braun, J.Pals, insener Ungern-Sternberg, tundmatuy ohvitser ja kadetid E.Rokk, F.Pau, H.Deklau.
Metoodiline seminar hüdrometeoroloogia keskuses.
Tallinna hüdroloogiajaama vaatlejate kokkutulek.
Eesti Vabariigi Sõjaväe Tehnikakool.Seoses Nõukogude Liidu nõudmisega rajada sõjaväelised baasid Eestisse, kehtestati sõjaväestatud õppeasutustes häireolukord ja kehtestati kooli piirkonnast lahkumise keeld. Seltskond kursuse korrapidaja lipnik E.Reiksaare juures.
Eesti Vabariigi Sõjaväe Tehnikakool.Õppevälisõit 1.diviisi piirkonda. Grupipilt 2.Suurtükiväe grupi hoone ees.
Hüdrokeemilistel välitöödel. Insener Liia Maldur määrab jõevee pH-d.
Eesti Vabariigi Sõjaväe Tehnikakool. Sügavushüpe kehalise kasvatuse tunnis.Vasakult lipnikud A.Vahari, J.Rstikivi, O.Kornet, V.Karuse, A.Pehka, H.Kubja.
Eesti Vabariigi Sõjaväe Tehnikakool. Lipnikud O.Kornet ja M.Purgas külalistega uue aasta vastuvõtul Tondi Ohvitseride Kasiinos.
Eesti Vabariigi Sõjaväe Tehnikakool. Kehalise kasvatuse instruktor Th.Sulg.
Pöögle oja. Kuustle hüdroloogia punkt.
Eesti Vabariigi Sõjaväe Tehnikakool. III kursus. Sideasjanduse lektor ja elektrotehnikaklassi ülem kapten V.Issako.
Eesti Vabariigi Sõjaväe Tehnikakool. III kursus. Instruktor Theodor Sulg demonstreerib kaugushüpet.
Eesti Vabariigi Sõjaväe Tehnikakool. III kursus. Lipnik H.Kiisk assistendi, tema enda ja professor H.Einbergi karikatuuridega.
Vaade ühele tänavale Narva vanalinnas, vasakul paistmas üks kirik, fotopostkaart
Üliõpilasorganisatsioonid.
Üliõpilasorganisatsioonid.
Üliõpilasorganisatsioonid.
Üliõpilasorganisatsioonid.
Üliõpilasorganisatsioonid.
Vaade Klopitsa eesti õigeusu koguduse Peeter-Pauli kirikule
Vaade Raadi mõisa ümbrusele, fotopostkaart
Vaade Inglisillale Tartus, fotokoopia gravüürist