Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4676-4700 of 824016 result(s).
Vaade hoonetekompleksile, esiplaanil heina- või karjamaa
Vaade arvatavasti talumajapidamisele, esiplaanil karjamaa
Rohtukasvanud kivivaremed
V. Sviridov, Nõukogude armee kindralleitnant. Portree trükisest.
Sergei Božanov (Ignati poeg) - II maailmasõja ajal sõjalaeva Kirovi meeskonna liige, langes Tallinna kaitsmisel 26.08.1941. a. Portree.
Peäro Pitka (Ansomardi) Esimese maailmasõja ajal, fotopostkaart
Määratlemata koha plaan, koopia fragmendist
Georg Kreuks - Eesti revolutsioonilise liikumise tegelane, kommunistliku partei liige 1918. Võttis osa 1924.a. Riigipöördekatse ettevalmistamisest. Langes riigipöördekatsele järgnenud lahingus. Portree.
Georg Kreuks - Eesti revolutsioonilise liikumise tegelane, kommunistliku partei liige 1918. Võttis osa 1924.a. Riigipöördekatse ettevalmistamisest. Langes riigipöördekatsele järgnenud lahingus. Portree.
Georg Kreuks - Eesti revolutsioonilise liikumise tegelane, kommunistliku partei liige 1918. Võttis osa 1924.a. Riigipöördekatse ettevalmistamisest. Langes riigipöördekatsele järgnenud lahingus. Portree.
Jaan Kütt - 1924.a. riigipöördekatsest osavõtnu Tallinnas. Lasti sõjaväljakohtu otsuse alusel maha. Täispikkuses ateljeefoto.
Liina Köösel (Ungur) võttis osa 1924.a. riigipöördekatse ettevalmistamisest Pärnus käskjala ja sidepidajana. Portree.
Ralf Parve, oli Teise maailmasõja ajal rindelehe Punaväelane kirjanduslik kaastöötaja, toimetuse liige. Portree sõdurimundris.
Mihhail Pasternak (Fadei poeg). Viljandi hävituspataljoni komandör, langes 1941 augustis. Portree.
I.Paštšenko, major. II maailmasõja ajal 321. laskurdiviisi 986. suurtükiväepolgu 1. divisjoni komandör. Portree.
Adolf Pauk - EKP liige a-st 1923, ühtlasi Eestimaa Kommunistliku Noorsooühingu liige. Võttis osa EKNÜ Narva osakonna asutamisest 1923. Mõisteti "149 protsessil" eluaegsele sunnitööle. 1940 EKP Narva Linnakomitee sekretär. Portree vangina.
Aleksei Kurme (Ivani poeg). Teise maailmasõja ajal teenis 249.eesti laskurdiviisi poliitosakonnas, 921. laskurpolgu komandöri asetäitjana poliitalal ja 917. laskurpolgu komandöri asetäitjana poliitalal. Portree vanemas eas.
Saadjärve ja Võrtsjärve ümbruses olevad alad, koopia plaani fragmendist
J. Jürvase portreefoto
Postkaart Aino, Leida, Heino ja Harry poolt koos õnnitlustega uue aasta saabumise puhul
Eesti kirjanik Mats Mõtsalne
Aino Nõmm, Viljandi komsomoliveteran. Portree.
Ülo Nõmm - EKP KK vastutav töötaja. Esinemas kõnepuldis.
Karl Nõmm, kapten. Oli Teise maailmasõja ajal 249. Eesti Laskurdiviisi õppepataljonis ja 925. laskurpolgu roodu/komandör. Portree.
Eduard Nõu, võttis osa Oktoobrirevolutsiooni sündmustest Petrogradis 1917.a. Foto vanemas eas.