Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4776-4800 of 921243 result(s).
Leide Viru II ja Paali kalmetest: 4161:619 - käevõru; 623 - kaksikhelmes; 629 - spiraal; 624 - spiraal; 621 - ambsõlg; 611, 626, 622, 609, 613, 622, 627, 622, 609 - savinõutükke; 3235: profileeritud sõlg.
Leide Valjala Rahu kivikalmistust: 4239:330 - kannus; 181 - eseme ktk. rd; 117 - eseme ktk, rd; 278 - varrasaheliku lülid; 181 - varrasaheliku lüli; 638 - suitsed; 327 - kannuse ktk; 1197 - varrasahelik; 920 - hoburaudsõlg, rd; 1192 - kuljuse ktk.
Leide Valjala Rahu kivikalmistust: 4239:797 - neet; 868 - neet; 272 - eseme ktk; 912 - neet; 1116 - rd. ese; 789 - rd. neet; 788 - neet, rd; 926 - rd. neet; 787 - neet, rd; 812 - rd. neet; 814 - rd. neet.
Leide Valjala Rahu kivikalmistust: 4239:144, 1029, 104, 187, 186, 277, 55, 36, 51, 760, 261, 1109 - noad; 910 - rd. teravik.
Leide Valjala Rahu kivikalmistust: 4239:243, 524, 745, 282, 315, 179, 82, 488, 551, 715.
Leide Valjala Rahu kivikalmistust: 4239:538, 331, 1121, 927, 879, 1137, 432.
Leide Valjala Rahu kivikalmistust: 4239:608, 779, 689, 763, 566, 1157, 1136, 358, 435, 387, 1110, 948, 938, 729, 458, 689, 988, 1015, 791, 1132, 415, 280, 22, 1119.
Leide Valjala Rahu kivikalmistust: 4239:853, 807, 1039, 1042, 890, 809, 834, 790, 810, 813, 824, 803, 790, 788, 790, 816, 811, 918, 909, 889, 823, 806.
Luustik VII Kihelkonna Loona laibakalmistust. Pildistatud 1958. a. kaevamistel.
Luustik VII Kihelkonna Loona laibakalmistust. Pildistatud 1958. a. kaevamistel.
Luustik 1953.a. proovikaevamistest Võru raj. Kõrgepalu Oinaveski külakalmel II kaevandist.
Rõuge linnus 1955. a. Suur lohk ruutudes 36-38/b-c, II korris. Kagu poolt.
Rõuge linnus 1955. a. Kaarjalt asetatud paekive ruudus 35b, umb. 30 cm sügavusel, profiilipeenra peal. Kagu poolt.
Rõuge linnus 1955. a. Kaarjalt asetatud paekive ruudus 35b, umb. 30 cm sügavusel, profiilipeenra peal. Põhja poolt.
Rõuge linnus 1955. a. Tukke ja kive ruudus 38g 25-28 cm süg. Edela poolt.
Rõuge linnus 1955. a. Põlenud palke ruutudes 38/d-c, III korris. Lõuna poolt.
Rõuge linnus 1955. a. Põlenud palke ruutudes 38/d-c, III korris. Ida-kagu poolt.
Rõuge linnus 1955. a. Põlenud palkseina jäänuseid ruutude 38 joonel, III korris. Kirde poolt.
Rõuge linnus 1955. a. ida-lääne profiili osa ruutude e ja f joone vahel. Esiplaanil ruudud 39-41/d-e, III korris. Põhja-kirde poolt.
Rõuge linnus 1955. a. Tukid ruutudes 39/f-g, III korris, ida poolt.
Rõuge linnus 1955. a. Leease ruutude 38f - 38g piiril, II-III korrise vahel (süg. umb 50 cm), põhja poolt.
Rõuge linnus 1955. a. Leease ruutude 38f - 38g piiril, III korrise põhjas 60 cm süg.), põhja poolt.
Rõuge linnus 1955. a. Profiilide ristumise koht: otse-profiil ruutude c ja d joone piiril, risti - 38 ja 39 piiril. Paremal tagapool tukid r. 40-41/d-e, II-III korrise vahel. Ida poolt.
Rõuge linnus 1955. a. Linnuse läänepoolne ots, II-III korrise vahel (süg umb 50 cm). Esiplaanil põhja-lõuna profiil ruutude joone 38 ja 39 vahel; pikuti - ida-lääne profiil ruutude joone e ja f vahel. Sellest paremal tukid ruutudes 40-41/d-e. Ida poolt.
Rõuge linnus 1955. Põhja-lõuna profiili põhjapoolne ots, ruudud b-c, ruutude 38. ja 39. joone piirilt, ida poolt.