Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4826-4850 of 908211 result(s).
EKP Rapla rajooniorganisatsiooni aruande- ja valimiskonverents. Tuvastamata mees vaheajal vestlemas.
EKP Rapla rajooniorganisatsiooni aruande- ja valimiskonverents. Tuvastamata mees presiidiumist kõnelemas.
Hilisemad vaated Eesti Laskurkorpuse lahingupaikadest Lätimaa pinnal
Hilisemad vaated Eesti Laskurkorpuse lahingupaikadest Lätimaa pinnal, Baltezersi ümbruskonna mets
Alfred Laksberg, EK(b)P Nõmme Rajoonikomitee sekretär 1946 ja esimene sekretär 1950-1953, EK(b)P Keskrajooni Komitee sekretär 1948 ja EKP Tallinna Linnakomitee osakonnajuhataja 1953-1960. Portree.
NSV Liidu Ülemnõukogu istungjärgul Moskvas, vaade osavõtjatele saalis.
Eesti Laskurkorpuse ühe diviisi hävitus- ja tankitõrje divisjoni pidulikult kaunistatud muldonn metsa all.
Pidulik koosolek Partei Ajaloo Instituudi 40. aastapäeva tähistamise puhul, direktor Erich Kaup pikaaegset töötajat tänamas.
Fašismilaagrite endised vangid mälestamas hukkunud kaaslasi Tallinnas Metsakalmistul.
Suure Isamaasõja ajaloole pühendatud raamatunäituse "NSVL Suur Isamaasõda ja Eesti raamat" avamine Poliitharidusmajas. Seltskond väljapanekuga tutvumas.
Agro-Tööstuskoondise asutamiskoosolek. Vaade presiidiumile.
Ada Koni, töötas EKP Mererajooni Komitee õhtuse parteikooli juhatajana ja lektoritegrupi organisaatorina 1950ndatel aastatel. Dokumendifoto.
Pidulik konverents Eesti NSV territooriumi fašistidest vabastamise 45. aastapäeva tähistamiseks. Tuvastamata kõneleja.
Noortejuhendajate Vabariiklik nõupidamine EKP KK suures saalis, esineb tuvastamata mees.
Sõjajärgsed taastamistööd linnas Venemaal. Inimesed korjavad platsilt rususid
8. Eesti Laskurkorpuse, 249. eesti laskurdiviisi väeosad ümberpaiknemisel Leningradi rindele.
925. laskurpolgu veteranide ja pereliikmete ekskursioon endisse lahingupaikadesse Lätimaal, Kaulacisse ja Tuskisse. Tuski mälestusmärk
925. laskurpolgu elamu: 1. mai puhul kaunistatud muldonn
249. Eesti Laskurdiviisi 917. laskurpolgu pidupäevaks kaunistatud muldonn loosungiga: "Edasi läände!". Võitlejad seisavad onni ees
Rahvarinde talgud. Rahvarinde üleskutsel tulid paljud inimesed põllumeestele sügistöödel appi. Põlluveerel lehvib Eesti rahvuslipp
Ants Jalakase matused. Kirstuga matuserongkäik kalmistule
Joosep Saadi (1900-1977) matused. Matuserongkäik suundub kalmistule
Grupp Küttejõu aktiivi liikmeid
Patarei vangla (Keskvangla) sisevaade koridorile, kus kõnnivad inimesed. Pildistatud, kui filmiti Kaljo Kiisa 1924.a detsembri sündmustest rääkivat filmi "Surma hinda küsi surnutelt"
Patarei vangla (Keskvangla) sisevaade pimedasse koridori. Pildistatud, kui filmiti Kaljo Kiisa 1924.a detsembri sündmustest rääkivat filmi "Surma hinda küsi surnutelt"