Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4851-4875 of 921213 result(s).
Näitleja ja Riigi Ringhäälingu teadustaja Felix Moor.
7. laskurdiviisi komandör polkovnik K. Allikas Kingissepa lähedal Leningradi oblastis.
7. laskurdiviisi võitlejate õppelaager Uraalis.
Kindralmajor Karl Allikas Riias.
Internatsionaalse Sõjakooli 1927.a. kursantide lend, esimeses reas paremalt 1. K. Allikas.
7. laskurdiviisi komandör K. Allikas tulistamist õpetamas.
Eesti Laskurkorpuse saabumine Tallinna, esiplaanil tankitõrjedivisjoni komandör alampolkovnik V. Hannula.
EKP Keskkomitee esimene sekretär N. Karotamm (paremalt) 249. diviisi komissar A. Pusta ja poliitosakonna ülem A. Raadik Uraalis Õppelaagris võitlejaid tervitamas.
EKP Keskkomitee ja ENSV valitsuse esindajad külas 7. Eesti laskurdiviisi sõjaväelastel; esiplaanil keskel ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. Vares.
EKP Keskkomitee ja ENSV valitsuse esindajad külas 7. Eesti laskurdiviisi sõjaväelastel. Kõneleb EKP Keskkomitee esimene sekretär N. Karotamm.
2. löögiarmee ja Eesti Laskurkorpuse juhtkonna esindajad Leningradi rindel Kingissepa rajoonis õppust jälgimas.
Tankikolonn "Nõukogude Eesti eest".
Õppelaskmised Kloogal.
Õppelaskmised Kloogal.
Õppelaskmised Kloogal.
Õppused Luuga jõe ääres.
Esmaabi andmine haavatule Toropetsi lähedal
Eesti Laskurkorpuse suurtükiväe ülema polkovnik J. Mäe matused Kingissepas Leningradi oblastis, keskel tema tütred.
Teatri "Vanemuine" varemete õhkimine.
Teatri "Vanemuine" varemed enne õhkimist.
Kirjanik Oskar Luts oma 60. sünnipäeval Noortemajas.
NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi liikme A. Ždanovi lahkumine Tallinnast, vasakult 1. A. Jõeäär, 2.N. Andresen, 3. O. Samma, 4. A. Ždanov.
Kunstnik A. Palamaa joonistus Eesti Leskurkorpuse ajalehe "Punaväelane" toimetuse ruumist.
Kahurväelased õppusel.
Eesti Laskurkorpus on jõudnud Tallinna.