Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4851-4875 of 5000 (Limited) result(s).
Sõjaväe Varustusvalitsuse Intendatuuriosakonna koosseisuväline ohvitser leitnant Henn Agur.
Sõjaväe Varustusvalitsuse intendantuuriosakonna ohvitser kapten Juhan (Johannes) Liiv.
Sõjavägede Staabi käsundusohvitser kapten August Hint.
Ratsarügemendi kapten Arvid Johannes Kongas.
[Hariduministeeriumi riigikaitselise kasvatuse ja õpetuse instruktor] leitnant Elmar Lehola (Lõmmikson).
Sõjavägede Staabi ülema II abi kolonel Eduard Ahman.
Narva Sõjaväeringkonna staabiülem major Mihail Mullart (Müllerstein).
Sõjaväe Varustusvalitsuse sõjaväeametnik Georg Mätlik.
Reinsalu - Nõukogude armee 22. territoriaalkorpuse sõjaväelane.
Sõjaväe Varustusvalitsuse Relvastusosakonna ohvitser nooremleitnant August Kreos.
Juurikas - Nõukogude armee 22. territoriaalkorpuse sõjaväelane.
Sõjaväe Varustusvalitsuse intendantuuriosakonna ülem kolonelleitnant Evald Ein.
Sõjavägede Staabi ohvitser kapten Albert Ottisaar.
Sõjavägede Staabi VI (õppe-)osakonna ohvitser major Heino Onni (Onny).
Sõjaväe Varustusvalitsuse ohvitser leitnant Richard Niineste.
Kaitseliidu Peastaabi ohvitser major Joosep Lääne.
1.Suurtükiväegrupi ohvitser kapten Eduard Anari (Amberg).
Sõjaväe Varustusvalitsuse Relvastusosakonna ohvitser major Oskar Klement.
Sõjaväe Keskhaigla asjaajaja-ohvitser kapten Hugo Kolk.
Sõjavägede Staabi VI osakonna (väljaõpe) ülem kolonelleitnant Johannes Reinola (Reinglas).
1. Suurtükiväegrupi ohvitser leitnant Jaan Siim.
Sõjaväe Varustusvalitsuse relvastusosakonna tehnik kapten August Leetsar (Klaussen).
Auto-Tankirügemendi ohvitser kapten Riho Piirsalu (Robert Prinztaal).
Tallinna garnisoni komandatuuri sõjaväeametnik Johannes Rätsep.
Sõjavägede Staabi VI osakonna (väljaõpe) riigikaitse õpetaja major Karla (Karl) Lind.