Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4876-4900 of 921242 result(s).
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Kaevand I korrise (kuni 20 sm) tasemel, pildistatud põhja-loodest.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Kaevand II korrise (+20 kuni 0 sm) tasemel, pildistatud põhja-loodest.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Kaevand III korrise (0 kuni -20 sm) tasemel, pildistatud põhja-loodest.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Kaevand III korrise (0 kuni -20 sm) tasemel, pildistatud põhja-loodest.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Kaevandi kagupoolne ots IV korrise (-20 kuni -40 sm) tasemel, pildist. põhja-loodest.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Kaevand IV korrise (-20 kuni -40 sm) tasemel, pildist. põhja-loodest.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Kaevand IV korrise (-20 kuni -40 sm) tasemel, pildist. põhja-loodest.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Kaevandi edelaosa laiend (ruut 17, 18/g,h,i) II korrise tasemel (+20 kuni 0 sm), kuid tukid kõrvalolevas peakaevandi osas (ruut 17/i) III korrise (0 kuni -20 sm) tasemel, pildist. loodest.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Kaevandi edelaosa laiend (ruut 17, 18/g,h,i) II korrise tasemel (+20 kuni 0 sm), kuid tukid kõrvalolevas peakaevandi osas (ruut 17/i) III korrise (0 kuni -20 sm) tasemel, pildist. loodest.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Kaevandi edelaosa laiend (ruut 17, 18/g,h,i) kui ka tukid kõrvalolevas peakaevandi osas (ruut 17/i) III korrise (0 kuni -20 sm) tasemel, pildist. loodest.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Kaevand VI korrise (-60 kuni -80 sm) tasemel, edelaosa laiend ja selle vastas peakaevandis (ruut 17/i) olevad tukid III korrise (0 kuni -20 sm) tasemel, pildist. kagust.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Kaevand VI korrise (-60 kuni -80 sm) tasemel, edelaosa laiend ja selle vastas peakaevandis (ruut 17/i) olevad tukid III korrise (0 kuni -20 sm) tasemel, pildist. kagust.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Kaevand VI korrise (-60 kuni -80 sm) tasemel, edelaosa laiend ja selle vastas peakaevandis (ruut 17/i) olev osa IV korrise (-20 kuni -40 sm) tasemel, pildistatud põhja-loodest.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Kaevand kogu ulatuses VI korrise (-60 kuni -80 sm) tasemel, pildistatud põhja-loodest. Mõned õuepoolsed ruudud on juba sügavamale kaevatud.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Kaevand kaguosa VII korrise (-80 kuni -100 sm) tasemel, tukid aga kõrgematel tasemetel, samuti on eelmise korrise ja juba kinni aetud kaevandi edelaäär, pild. loodest.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Kaevand loodeosa samal (VII korrisel) tasemel, pild. loodest.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Kaevand loodeosa VII korrise tasemel, pild. loodest.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Kaevand loodeosa VII korrise tasemel, pild. loodest.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Hoone C, kaevandi kaguotsas, pild. kirdest, kaevandi põhi VII korrise tasemel, tukid ja kivid kõrgematel tasemetel.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Hoone C, kaevandi kaguotsas, pild. kirdest, kaevandi põhi VII korrise tasemel, tukid ja kivid kõrgematel tasemetel.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Hoone D, kaevandi keskosas, pildist. kirdest, kaevandi põhi VII korrise tasemel, tukid kõrgematel tasemetel.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Hoone D, kaevandi keskosas, pildist. kirdest, kaevandi põhi VII korrise tasemel, tukid kõrgematel tasemetel.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Hoone E kirdest, samadel tasemetel nagu hoone D
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Hoones C ahju vare, pild. idast, VII korrise tasemel.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Ahju vare hoones C, pild. loode poolt.