Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4951-4975 of 824016 result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
August Prems. Teises maailmasõjas 8. Eesti Laskurkorpuse staabi administratiiv-majandusjaoskonna intendantuuri varustuse töökojas rätsep. Portree. 1942-1945 ERAF.2.1.5631.1View
Alfred Pressmann. Jõhvi valla Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee esimees ja Jõhvi Mõisatööliste Komitee liige 1917 ja 1918. Võitles Kodusõjas 3. Tartu Eesti Kommunistlikus Kütipolgus ning ohvitserina Suures Isamaasõjas. Hiljem elas taas Eestis. Portree. 1945 ERAF.2.1.2053.1View
Alfred Pressmann. Jõhvi valla Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee esimees ja Jõhvi Mõisatööliste Komitee liige 1917 ja 1918. Võitles Kodusõjas 3. Tartu Eesti Kommunistlikus Kütipolgus ning ohvitserina II maailmasõjas. Hiljem elas taas Eestis. Portree. 1943-1945 ERAF.2.1.4952.1View
Viktor Štšelkov. 7. eesti laskurdiviisi 482 luureroodu võitleja. Portree.   ERAF.2.1.8055.1View
Zoja Garskaja (Ivani tütar; sünd.1921.a Petseris). Oli S.Sokolovi põrandaaluse organisatsiooni abiline, varjas A.Krauset (Petseri maakonnas). Portree.   ERAF.2.1.8016.1View
Vladimir Švaiko, oli Teise maailmasõja ajal partisan Eesti NSVs. Portree. 1941-1945 ERAF.2.1.7094.1View
Vladimir Švaiko (Joakimi poeg). II maailmasõja ajal partisan Eestis. Portree. 1943-1945 ERAF.2.1.7832.1View
8.Üksik Jalaväepataljoni nooremallohvitser Richard Ferchen (Meren). 1937 EFA.53.A.317.43View
A. Štšeglov, kaardiväe polkovnik. Oli Teise maailmasõja ajal 2. Löögiarmee 136. laskurdiviisi komandör. Võttis osa lahingutest Eestis 1944. Nõukogude Liidu kangelane. Portree.   ERAF.2.1.7603.1View
Karl Pretter, oli Eesti Kütidiviisi varustusosakonna ülem 1919-1920. Täispikkuses ateljeefoto. 1919 ERAF.2.1.2012.1View
Eliise Priks - töölisliikumise aktivist Tartus. Mõisteti "149 protsessil" 1924. a. novembris 15 aastaks sunnitööle. Portree vangina. 1924-1939 ERAF.2.1.2779.1View
Prits Maaker, tegutses Teises maailmasõjas (puna)partisanina O.Truu partisanigrupis. Pärast sõda oli erinevates kohtades parteitööl. Hilisem portree. 1945 ERAF.2.1.5892.1View
Simon Glozman - Võttis 1907.a osa VSDTP Tallinna Komitee juures asunud sõjalis-revolutsioonilise organisatsiooni tööst. Oli tegev ajalehe (Revelski Voennõi Listok) väljaandmisel. Täispikkuses foto 10.1916 ERAF.2.1.37.1View
Karl Pritso (Joosepi poeg). 1918 suundus Petrogradi, osales Kodusõjas. Hiljem (1967) elas Tallinnas. Portree. 1965 ERAF.2.1.4893.1View
Karl Pritso, mereväelasena kahuripaadil Hrabrõi 1917.a. 1917 ERAF.2.1.9248.1View
Karl Pritso (vasakul) mereväeteenistuse ajal, koos vend Augustiga. Ateljeefoto. 1915-1916 ERAF.2.1.9249.1View
Peeter [Pjotr] Prohorov, oli Teises maailmasõjas 128. Laskurdiviisi 741. laskurpolgu staabiülem. Portree. 1943-1945 ERAF.2.1.6916.1View
Mihhail Šturm, oli aastatel 1947-1949 Viisu sovhoosi direktor; 1949 EKP Võrumaa komitee sekretär ja 1950 EKP Antsla Rajoonikomitee sekretär. Seejärel EKP Tartu Oblastikomitee osakonnajuhataja ja 1953.aastast EKP Põltsamaa Rajoonikomitee sekretär. Portree. 1950 (Decade) ERAF.2.1.9144.1View
Elmar Goldschmidt. Eestimaa Kommunistliku (bolševike) Partei Pärnumaa Komitee agitatsiooni - propaganda osakonna instruktor. Alates 1941.a. veebruarist ajalehe "Töörahva Hääl" vastutav toimetaja. Portree.   ERAF.2.1.2257.1View
1941. – 1942.a. tagalas Eesti NSV-st evakueerunud ja Punaarmee eesti rahvuslike väeosade võitlejate annetustest ehitatud tankikolonni "Nõukogude Eesti eest" üleandmine eesti rahvuslikele väeosadele. Vasakult 2. Üleliidulise Raadiokomitee ja Võõrkeelse Kirjanduse Kirjastuse eesti toimetuse juhataja Olga Lauristin. 1941-1942 EFA.395.0.137764View
Kaitseliidu Pärnumaa malevkonnad. Õppused, manöövrid, ülevaatused jne.   EFA.168.A.433.257View
Kaal, Arvo (matrikli nr.18899) 1942(Supposed) EAA.2100.1.4121.13aView
E. Gortsman, oli punaväelane 15. Tartu polgust 1918-1920. Portree.   ERAF.2.1.7504.1View
Kaitseliidu Pärnumaa malevkonnad. Õppused, manöövrid, ülevaatused jne.   EFA.168.A.433.258View
Kunstnik Leonid Kravtsov 07.1993Georgi TsvetkovERAF.2.2.4365.22View