Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 925751-925775 of 931573 result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Vaade saali Eesti NSV Teaduste Akadeemia üldkogu pidulikul koosolekul Nõukogude Eesti 25. aastapäeva tähistamiseks, esiplaanil paremalt: Turkmeenia NSV Teaduste Akadeemia korrespondentliige A. Berdõjev, Usbeki NSV Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi direktor O. Džamanov ja Usbeki NSV Teadusete Akadeemia presiidiumi teaduslik peasekretär M. Hamudhanov.Tallinn01.06.1965Vladimir GorbunovEFA.204.0.69551View
M. I. Kalinini nimelise Tallinna Elavhõbealaldite Tehase pooljuhtventiilide tsehhi sisevaade.Tallinn09.1966Vladimir GorbunovEFA.204.0.69705View
M. I. Kalinini nimelise Tallinna Elavhõbealaldite Tehase pooljuhtventiilide tsehhi sisevaade.Tallinn09.1966Vladimir GorbunovEFA.204.0.69706View
Tehase „Tarbeklaas“ klaasipuhumise tsehh.Tallinn02.1966Vladimir GorbunovEFA.204.0.69721View
Vaade matkajate kokkutulekust osavõtjate laagrile Vana-VigalasRapla rajoon06.1965Vladimir GorbunovEFA.204.0.69532View
Vaade puuvillakombinaadi „Kreenholmi Manufaktuur“ žakaarkudumismasinate tsehhi.Narva10.1966Vladimir GorbunovEFA.204.0.69751View
Võru Gaasianalüsaatorite Tehase aparaatide reguleerijad G. Kivit (vasakul) ja V. Veske töötamas.Võru08.1966Vladimir GorbunovEFA.204.0.69833View
Kingissepa tööstuskaupade kaupluse kangaosakond.Kingissepa (kuni 1952 Kuressaare) linn;Kingissepa;;10.1954Vladimir GorbunovEFA.204.0.93107View
Miiting M. Kalinini nimelises Elavhõbealaldite Tehases ettevõtte autasustamise puhul Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee, NSV Liidu Ülemnõukogu, NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja Üleliidulise Ametiühingute Kesknõukogu mälestuslipuga.Tallinn23.10.1967Vladimir GorbunovEFA.204.0.73625View
V.I. Lenini nimelise Kohtla-Järve Põlevkivitööstuse Kombinaadi lämmastikväetise tehase ehitusel.Kohtla-Järve rajoon22.11.1967Vladimir GorbunovEFA.204.0.73641View
Eesti NSV 25. aastapäeva pidustustele saabunud Kasahhi NSV ja Moldaavia NSV delegatsioonide vastuvõtt lennujaamas.Tallinn01.07.1965Vladimir GorbunovEFA.204.0.69381View
Vaade Paide rajooni „Estonia“ kolhoosi 8-klassilisele koolile.Paide rajoon02.1965Vladimir GorbunovEFA.204.0.69341View
Puuvillakombinaadi „Balti Manufaktuur“ ettevalmistustsehhi sisevaade.Tallinn08.1965Vladimir GorbunovEFA.204.0.69246View
Vaade Pärnu maanteele.Tallinn linn;Tallinn;;09.1950Vladimir GorbunovEFA.204.0.92586View
Sügiskünd Kingissepa rajooni V. I. Lenini nimelises kolhoosis.Kingissepa (kuni 1952 Kuressaare) rajoon;Kingissepa;;10.1954Vladimir GorbunovEFA.204.0.93118View
Saksa ajakirjanik, ajalehe „National Zeitung“ vastutav sekretär Gert Walter fašismiohvrite mälestussambale Kloogal pärga viimas.Harju rajoon08.1966Vladimir GorbunovEFA.204.0.69998View
Vastastikuse Abistamise Nõukogu liikmesriikide loomakasvatustöötajate delegatsioonide juhtide allakirjutamine protokollile Eesti NSV Ministrite Nõukogus.Tallinn09.1966Vladimir GorbunovEFA.204.0.70173View
Riikliku Akadeemilise Ooperi- ja Balletiteatri „Estonia“ solist H. Krumm (vasakul) tervitamas rahvusvahelise konkursi laureaati, Leedu NSV teenelist kunstnikku V. Noreikat ja klaverisaatjat Ž. Noreikienet pärast kontserti.Tartu25.05.1967Vladimir GorbunovEFA.204.0.73486View
Puuvillakombinaadi „Kreenholmi Manufaktuur“ Georgi vabriku kedruse värvimise tsehh.Narva01.1964Vladimir GorbunovEFA.204.0.65910View
Kiviõli rajooni „Ühisjõu“ kolhoosi viljakuivati.Kiviõli rajoon10.1954Vladimir GorbunovEFA.204.0.93083View
Ehitustööd Mustamäe neljandas mikrorajoonis.Tallinn11.1967Vladimir GorbunovEFA.204.0.73298View
Vaade Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi saali.Võru08.1966Vladimir GorbunovEFA.204.0.69917View
Vaade ehitatavale ENSV Teaduste Akadeemia hoonele. Vasakult RAT „Estonia“ kontserdisaal.Tallinn linn;Tallinn;;09.1950Vladimir GorbunovEFA.204.0.92584View
Ukraina Kommunistliku Partei Keskkomitee sekretär I. Grušetski Fr. R. Kreutzwaldi nimelise Eesti NSV Riikliku Raamatukogu direktori asetäitjale L. Rassile T. Ševtšenko 150. sünniaastapäeva mälestusmedalit üle andmas.Tallinn07.1965Vladimir GorbunovEFA.204.0.69549View
Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi teaduslikust sessioonist osavõtjad (vasakult) akadeemik I. Larin, V. I. Lenini nimelise Üleliidulise Põllumajandusteaduste Akadeemia president P. Lobanov ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja E. Tõnuriste istungite vaheajal vestlemas.Tallinn01.08.1965Vladimir GorbunovEFA.204.0.69557View