Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 928601-928625 of 934702 result(s).
Lenini preemia laureaat – Tallinna Raudbetoontoodete Tehase peainsener Paul Veigel.
V. I. Lenini nimelise Põlevkivitöötlemiskombinaadi kamberahjuseadeldise veteranid (vasakult) Elfrieda Koppel, Jevgenia Sinitsõna, Ljudmilla Loktionova, Genrihh Škubel, Nadežda Jefimova, Viktor Jegorov, Aleksandra Stepanova ja Galina Alehhova.
ENSV Ülemnõukogu kaheksanda koosseisu saadik, Tallinna Majaehituskombinaadi maalrite brigadir Anna Valgepea.
Mustamäe automaat-telefonijaama vaneminsener Harry Metsaveer (vasakul) ja elektromehaanik M. Pennie.
Eesti Kalatööstuse Tootmiskoondise „Ookean“ Tallinna Merekooli tootmisõpetuse meister Jevgeni Romanov õppust läbi viimas.
Mootorlaeva „August Kuulberg“ kapteni teine abi Roland Soop.
Tehase Ilmarine treial Paul Pajula metallilõikamise jõumeetodit demonstreerimas.
Vaade Võidu väljakule.
Õpetajate päeva tähistamiseks toimunud pidulikust koosolekust osavõtjad Tallinna 42. Keskkooli õppealajuhataja, NSV Liidu Ülemnõukogu saadik A. Aben (vasakul) ja Tallinna 22. Keskkooli direktor, ENSV Ülemnõukogu saadik V. Sooväli vaheajal mõtteid vahetamas.
Vaade saali keskeriõppeasutuste ja kutsekoolide parimate lõpetajate vastuvõtu ajal ENSV Ministrite Nõukogus.
Suuremastaabiliste agrokeemiakaartide koostamine Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudis.
Tallinna Merekaubasadam.
Vaade trusti „Eesti Põlevkivi“ „Estonia“ kaevanduse hoonetele.
Vaade V. I. Lenini nimelise Põlevkivitöötlemiskombinaadi kamberahjuseadeldisele.
Vaade Palivere Kolhoosidevahelisele Ehitusmaterjalide Tehasele.
V. I. Lenini nimelise Põlevkivitöötlemiskombinaadi Lämmastikväetiste Tehase aparaaditööline Ludmilla Pavlova.
Palivere Kolhoosidevahelises Ehitusmaterjalide Tehase toodetud silikaltsiitdetailid.
Tallinna Ekskavaatoritehase vaneminsener Evald Sauna (keskel) tutvustamas tehase traktoristide kursustest osavõtjaile traktorit „Belarus“ tehnilist hooldamist.
Valgu sovhoosi rahvakontrolligrupi liikmed karjabrigadir L. Uustalu (vasakult), agronoom M. Tiits ja sovhoosi parteiorganisatsiooni sekretär J. Sau pressitud heina kvaliteeti kontrollimas.
Munade puhastamise ja sorteerimise liin Tallinna Näidislinnuvabrikus.
ENSV Ülemnõukogu kaheksanda koosseisu saadik, kaevanduse nr 10 mäetööline Kalju Õiglane.
Mäetaguse sovhoosi kanatalitaja Maria Jurkina.
Tallinna Merekaubasadama insener-tehnoloog Aleksander Jemeljanov.
ENSV Ülemnõukogu kaheksanda koosseisu saadik, EKP Rakvere Rajoonikomitee esimene sekretär Artur Upsi.
Pärnu Linavabriku ketraja Ženni Reial.