Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 934951-934967 of 934967 result(s).
Ekskursioonigrupp puhkehetkel.
I Diviisi orkester [asutatud 23.jaanuar 1919.a.], orkestri koosseis, XX aastapäeva tähistamine.
Üliõpilaskorporatsiooni liige, (09.10.1916 fotokoopia, tellija Palu).
Kaelavõrusid kolmnurkripatsitega ÕES. kogust: (2635:1465); (1242:23); (2635:1268).
Grupifoto ekskursioonigrupist (?) Rootsiküla koolimaja ees. Teises reas keskel Artur Luha
Vabadussõda. Punaarmee suurtükitules hävinud hoonete suitsevad varemed Aleksandri kiriku ümber.
3. Suurtükiväediviis [õppused, kasarmud jne.].
Rootsiküla koolimaja.
3. Suurtükiväediviis [õppused, kasarmud jne.].
Kõrgema Sõjakooli IV lend. 1927 - 1929.a.
Mees suurte sõnajalgade vahel metsasel maastikul
Vaade Toompeale.
Vabadussõda. Õhu- ja merejõud, samuti soomustatud väeosad lahingutegevuses. Välisriikide [Läti, USA, Soome, Inglismaa, Taani] laevad Tallinna sadamas. Soomusrongid nr. 1, nr. 5 ja nr. 4. Põhjapiirkonna Kommuunide Rahvakomissaride Nõukogu ja III Ülevenemaalise Tööliste Soldatite ja Talupoegade Saadikute Nõukogu fotod. Taani vabatahtlikud ja Soome ajakirjanikud Eestis. Välisriikide diplomaatide vastuvõtud 1920.a. alguses. Peeter I ausamba mahavõtmine.
Tallinnas, Lätte tn 7 asuva majavalduse foto. Vaade lõunast
Võidu Tee talvine noodavedu Mohni noodavarpidel 1966.
Geoloogiline paljand taluõuel või külatänaval. Kaldapealsel lippaed, selle ees kruusateel siga ja lammas.
Vabadussõda. 9.Jalaväepolgu 2.roodu ülem alamleitnant Aleksei (Allo) Koik.