Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 934951-934967 of 934967 result(s).
Vabadussõda. Kulla vedamine Kamarovkast Eestisse. Lahingud Pihka liinil [Petski, Irboska, Petseri].
Vabadussõda. Õhu- ja merejõud, samuti soomustatud väeosad lahingutegevuses. Välisriikide [Läti, USA, Soome, Inglismaa, Taani] laevad Tallinna sadamas. Soomusrongid nr. 1, nr. 5 ja nr. 4. Põhjapiirkonna Kommuunide Rahvakomissaride Nõukogu ja III Ülevenemaalise Tööliste Soldatite ja Talupoegade Saadikute Nõukogu fotod. Taani vabatahtlikud ja Soome ajakirjanikud Eestis. Välisriikide diplomaatide vastuvõtud 1920.a. alguses. Peeter I ausamba mahavõtmine.
Noorte Kotkaste Tartumaa Malev. Laagrid Taevaskojas, Kaiaveres, Võrtsjärve ääres Pangodis, Elvas, Viimsis jne.
Eesti NSV Põlevkivikeemiatööstus.
Saksa teatrihoone. (Draamateater)
Eesti NSV Põlevkivikeemiatööstus.
Eesti NSV Põlevkivikeemiatööstus.
Suure-Jaani agitbrigaad esitamas "Kriis põrgus".
1. dets. 1924.a. surmasaanud teedeminister Karki matused. Läti Vabariigi presidendi külaskäik 23.-24. veebr. 1925; Soome presidendi külaskäik 1925.a. Kaitseliidu pealikute külaskäik Lätti. Kaitseväe Otepää manöövrid 1925.a., taktikalised õppused 1926.a. jaanuaris jne.
Kaitseliit. Isikud ja grupid.
"Metallist".
Balti Soojuselektrijaam.
Aluksne Eesti Kooli õpilased ja õpetajad 1920-ndatel aastatel.
Alviine Liin "jaapanlanna" maskeraadil puhkekodus
Alviine Liin ekskursioonil Padisel Laulasmaa puhkekodust
Viinistu Algkooli rahvatantsijad u 1932
Kunstipäev Taeblas.