Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 925726-925750 of 928513 result(s).
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.2 dessantroodu poolt vangistatud punaarmeelased raudteejaamas.
Ratsarügemendi ohvitserkonna spordiring. Ratsavõistlused, õppused. laagrid, manöövrid.
Artur Vanja - üks 1924.a. riigipöördekatse ettevalmistajaid Tartus. Mõisteti 1925.a. 10 aastaks sunnitööle. Portree.
Ratsarügemendi ohvitserkonna spordiring. Ratsavõistlused, õppused. laagrid, manöövrid.
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Üleajateenijate Kogu.
Vabadussõda. 9.Jalaväepolgu 2.pataljoni sõdurid Lutski mõisas. II korruse akendel vasakult 3. alamleitnant August Korkmann (Kõrgma), 4. lipnik Johannes Buer (Kaldma), 5. alamleitnant Friedrich Rikas, all ukseavas kaarditaskuga pataljoniülem leitnant Karl Laurits.
Lauri talu, kus peeti 1910.a 19.-24.juulil VSDTP Eestimaa organisatsioonide konverents.
Elisabet Siiberg. Passitaotluse foto
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.2 ohvitserid Pihkvamaal. Vasakult: I rida - 1. patareiülem lipnik Leonhard Pallon (papaahas), 2. 1.dessantroodu ülem leitnant Johan Hiob, 3. rongi asjaajaja sõjaväeametnik Joosep Themas, 4. ?; II rida - 3. 3.dessantroodu ülem alamleitnant Eugen Bärenklau, 4. 2.kuulipildujate komando vanemohvitser lipnik Erich Espe, 6. 2.kuulipildujate komando ülem leitnant Johann (Juhan) Fischer; III rida - 1. lipnik [Erich Haas?], 2. patarei sihtur ohvitseri asetäitja Albert (Avo) Künnapuu, 4. 2.dessanteoodu ülem leitnant Edvin Reinvaldt, 6. ?, 7. 2.dessantroodu nooremohvitser alamleitnant Peeter Lutt(?).
8. Eesti Laskurkorpuse staabi töötajad Aleksander Reinson ja Olga Reinson.
Vabadussõda. 2.Jalaväepolgu sõdurid jälgimas vastast Kõo küla juures.
Keraamikat Kääpa asulast. 1959.a. kaev.: 4245:783, 298, 353, 398, 292, 794, 786, 794, 627, 561, 690, 780, 832, 627, 1258, 786, 150, 309.
Esemeid Kääpa kiviaja asulakohast: 4245:2849, 2718, 2709, 2258, 2721, 2713, 2261.
Mait Põllupüü, portreefoto
Tulekivist esemeid Akalist ja Kullamäelt: 1- 3800:321; 2 - 5390; 3 - 4045:1253; 4 - 3800:45; 5 - 4013:3415; 6 - 2845; 7 - 7590; 8 - 4638; 9 - 4412.
Tulekivist esemeid Akalist ja Kullamäelt: 1 - 3800:393; 2 - 3800:402; 3 - 4045:1060; 4 - 4045:944; 5 - 4013:831; 6 - 4045:1168; 7 - 3800:254.
Mustpeade vennaskonna liikme foto
Naisterahvas heleda kleidiga seisab kangast mulaaži ees, toetudes postamendile.
Vestibüül
Mälestusmärk Nissil 1941-1945 Teises maailmasõjas langenuile.
Läti sõjaväelendurid külas Üksik Lennuväedivisjonis nr.1. Vasakul divisjoniülem kolonelleitnant Karl Haas, keskel Õhuväe ülem kolonel Richard Tomberg.
Saku mõis. Otsevaade esifassaadile
Johannes Kaasik - (1898-1960) NLKP liige alates 1915.a, võttis osa Oktoobrirevolutsiooni sündmustest Narvas. Kodusõja ajal Punaarmees, alates 1922.a Leningradis
Dokumentaalfilmi "Kosmos 68" võttematerjal.