Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 925776-925800 of 928517 result(s).
Märtsiküüditamise aastapäev.
Nõmme vana raudteejaam.
Kaitseliidu Tallinna Malevale Helsingi Kaitseliidult mälestusalbum.
Masinaehitustehas "Ilmarine".
Foto ürikust, mis oli foto nr 2343 juures.
Vabadussõda. Õhu- ja merejõud, samuti soomustatud väeosad lahingutegevuses. Välisriikide [Läti, USA, Soome, Inglismaa, Taani] laevad Tallinna sadamas. Soomusrongid nr. 1, nr. 5 ja nr. 4. Põhjapiirkonna Kommuunide Rahvakomissaride Nõukogu ja III Ülevenemaalise Tööliste Soldatite ja Talupoegade Saadikute Nõukogu fotod. Taani vabatahtlikud ja Soome ajakirjanikud Eestis. Välisriikide diplomaatide vastuvõtud 1920.a. alguses. Peeter I ausamba mahavõtmine.
Kalda talu naabertalu tüdrukud. Tüdrukute vanaisa tuli Saha mõisast kärneri kohalt talu rajama, talu suurus 24 ha. Foto pärit Viimsist Lubja küla Kalda talu fotoalbumist.
Kaitseliidu Sakalamaa Malev. Õppused, manöövrid jne. Suure-Jaani, Paistu, Põltsamaa, Kõpu jt. malevkondade tegevusest.
Vend ja õde Valdo Mullas ja Hilma Mullas.
Blaufeldt, A.- VSDTP Põhja- Balti Organisatsioonide Büroo liige.
Kaitseliidu Valga Malev. Õppused, ülevaatused, paraadid.
Sõjavägede ülemjuhatajale kindralleitnant Laidonerile Soomusrongide Diviisi Insenerväeosade poolt kingitud mälestusalbum ülesvõtetega Diviisi tegevusest Vabadussõjas. Soomusrongide nr.1, 2, 3, 4, 5 ja 6 tegevusest peamiselt Pihkva frondil. Soomusautod. Rida strateegiliselt tähtsaid sildu [purustatuina, taastatuina jne.].
Reis Ameerikasse. Linna vaated.
Naistepäev Kirovi kalurikolhoosi keskusehoones, toiduoksjon 1988
Lennuväelt kindralmajor Laidonerile kingitud mälestusalbum. Välismaised lennukitüübid Eestis, aerodroomid ja lennukitöökojad. Inglise lendurid, instruktorid ja mehaanikud Eestis.
Vahtrik, Bruno Jakobi p. - arstiteadlane (foto)
Peeter Tulviste
Tundmatu noormees. Foto Vilms, Jüri ja tema kaaslaste kadumislugu käsitlevast säilikust
Küünlad Vabaduse väljakul.
Stockholmi Eesti Meeskoori 15.tegevusaasta kontsert. Koori asutajaliikmed.
Eesti Kaitseliidu Järva Malev. Õppused, ülevaatused, paraadid jne.
Tallinn, Pikk tn 45. Stereofotogramm-meetriline mõõdistamine.
[Foto veel kirjeldamata]
Helilooja, dirigent ja pedagoog Raimond Kull