Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 124726-124750 of 910378 result(s).
Kassaru alt VI kiusi kraavi täitest visatud..(666) (?).
Leida Karon (Puis), s. 1926, oli 1948.a. ELKNÜ Viljandimaa Komitee 2. sekretär
Teises maailmasõjas langenud Nõukogude sõjaväelastele püstitatud ausammas.
Teises maailmasõjas langenud Nõukogude sõjaväelastele püstitatud ausammas.
Kindralmajor V. Šatilov, 2. suurtükiväe läbimurdediviisi 48. Tartu nimelise raskehaubitsate kaardiväebrigaadi komandör. Portree.
Arnold Pall, Sadala valla komsomolisekretär 1940-1941. Portree
Zinaida Ossipova, Kreenholmi Manufaktuuri Kutsekooli nr. 8 komsomolibüroo sekretär 1967. Portree
Dominiiklaste klooster. Valamisvorm. Leid kloostri hoovi edelanurgast.
249. Eesti Laskurdiviisi 779 suurtükiväepolgu võitlejad hobuse rautamisel.
Kuldjala torn.
Kuldjala torn.
249. Eesti Laskurdiviisi rindeleht Tasuja toimetuse ja trükikoja töötajaid.
Aerofoto Oleviste kiriku tornist
Rinnanõel Jüri khk. Kurna kalmest EmkÜ 3593.
Ambsõlg- Kaugars II leiust. Õp.E.S. kogudest.
Voguli suvekoda, D.K. Solovjev, Ohata v SSSR järele.
Kahe seenotsadega kaelavõru otsailustusi Kuramaalt. Miitavi muuseum.
2 kitsaskirvest. Kokomuiža leiust. Miitavi muuseumis.
Pintsett. Kurganõ Wladimirsk. gub. Uзв. A.K. 15.
Profileeritud jalaga sõlg Jagminiški, Šiauliai mk. (Makarenki "Zabudki" järele tab VI).
Raudriista lõige. Kokumuiža leiust. Miitavi muuseumis.
Kreeta seinamaal Ebert Reallexikoni järele.
Koobani Bismantua-sõlg Ebert Reallexikoni järele.
Noorema rauaaja vööosi ja kannus.
249. Eesti Laskurdiviisi poliitosakonna ülem alampolkovnik Algus Raadik, vestluses 267. üksiku meditsiinilise sanitaarpataljoni juhtkonnaga.