Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 301-325 of 5000 (Limited) result(s).
Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees Trivimi Velliste Tartu muinsuskaitsepäevadel.
Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees Trivimi Velliste Vabadussõja mälestuskivi juures Kiiul, mis tähistab piiri, kus peatati vene vägede pealetung Vabadussõjas.
Individuaalõmblusvabriku “Lembitu” dispetšer-informaatori tööruum.
Helilooja Heino Elleri õpilast pianist Heljo Seppa intervjueerib Eesti Televisiooni töötaja Ivalo Randalu.
Üleliiduline multiplikaatorite seminar Tallinna Kinomajas.
Üleliiduline multiplikaatorite seminar Tallinna Kinomajas.
Üleliiduline entsüklopedistide nõupidamine.
Konverentsi "Vabariikliku agraar-tööstuskompleksi sotsiaalmajandusliku arengu probleemid" presiidium. Avakõnega esineb Eesti NSV Teaduste Akadeemia presiidiumi teaduslik peasekretär akadeemik Arno Köörna.
Mälestustahvli avamine akadeemik Aleksander Valdekule hoonel Lenini puiesteel, kus ta elas kuni 1961. aastani.
Mälestustahvli avamine akadeemik Aleksander Valdekule hoonel Lenini puiesteel, kus ta elas kuni 1961. aastani.
Mälestustahvli avamine akadeemik Aleksander Valdekule hoonel Lenini puiesteel, kus ta elas kuni 1961. aastani.
Eesti NSV kirjanduse ja kunsti päevadest Kasahstanis osavõtjate vastuvõtt Tallinna lennujaamas.
Eesti NSV kirjanduse ja kunsti päevadest Kasahstanis osavõtjate vastuvõtt Tallinna lennujaamas.
Ansambel "Krõll". Vasakult 3. solist Uno Kaupmees.
Eesti NSV Raamatuühingu pressikonverentsil kõneleb luuletaja Ellen Niit.
NSV Raamatuühingu Tallinna organisatsiooni 10.aastapäeva tähistamisel esineb kõnega akadeemik Gustav Naan. Tema kõrval paremal Tallinna organisatsiooni juhatuse esimees, kirjanik Enn Vetemaa.
NSV Liidu ja Saksa DV Sõpruse ja Kultuurisidemete Arendamise Ühingu Eesti Osakonna 20.aastapäeva tähistamisel annab Eesti osakonna esimees, Eesti NSV Kirjastuskomitee esimees Lembit Kaik (paremal) osakonna teenetemärgi EUP Keskkomitee sekretärile Rein Ristlaanele.
NSV Liidu ja Saksa DV Sõpruse ja Kultuurisidemete Arendamise Ühingu Eesti Osakonna 20.aastapäeva tähistamisel esineb kõnega Eesti osakonna esimees, Eesti NSV Kirjastu komitee esimees Lembit Kaik.
Saksa rahva fašismist vabastamise 40. aastapäevale pühendatud piduliku koosoleku Tallinna Matkamajas avab Välismaaga Sõpruse ja Kultuurisidemete Arendamise Eesti Ühingu esimehe asetäitja Silvi Teesalu.
Saksa rahva fašismist vabastamise 40. aastapäevale pühendatud pidulikul koosolekul Tallinna Matkamajas esineb ettekandega Saksa Demokraatliku Vabariigi Sõpruse Arendamise Nõukogude Ühingu Eesti Osakonna presiidiumi liige, Eesti Merelaevanduse ülema asetäitja Paul Rohtlaan
Ehitajate päevale pühendatud piduliku koosoleku avab EKP Tallinna Linnakomitee teine sekretär Nikolai Ganjušov.
Ehitajate päevale pühendatud pidulikul koosolekul esineb ettekandega Eesti NSV ehitusmaterjali tööstuse minister Vladimir Klauson.
Eesti NSV Ülemkohtu istung riigi vara riisujate üle.
Ungari-Nõukogude noorsoo sõprusfestivalilt Budapestist tagasisaabunud turismigrupi vastuvõtt Balti jaamas. Vasakult 3. helilooja Olav Ehala.
1981.a. II kvartali töötulemuste eest Mererajoonile määratud rändpunalipu annab üle EKP Tallinna Linnakomitee teine sekretär N. Ganjušov (seljaga).