Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 124651-124675 of 833745 result(s).
Ajakirja Tehnika ja Tootmine ilmumise 30. aastapäeval annab toimetusele määratud Eesti NSV Ministrite Nõukogu, Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirja ajakirja toimetajale Hans Luigele üle Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu esimees Matti Pedak.
M. Kalinini 110. sünniaastapäeval avatud näituse Tallinna Linnamuuseumi filiaalis "Mihhail Kalinin Tallinnas" ekspositsioonidega tutvuvad (paremalt) EKP Keskkomitee esimene sekretär K. Vaino, Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees B. Saul, EKP Tallinna Linnakomitee esimene sekretär M. Pedak, Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe I asetäitja I. Toome.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Bruno Saul kõneleb oma pressikonverentsil Ajakirjandusmajas.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe Bruno Sauli pressikonverents Ajakirjandusmajas.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe Bruno Sauli pressikonverentsi Ajakirjandusmajas avab EKP Keskkomitee propaganda- ja agitatsiooniosakonna juhataja Toomas Leito.
Nõukogude miilitsa 70. aastapäevale pühendatud pidulikul koosolekul Poliitharidusmajas kõneleb Eesti NSV siseminister Marko Tibar.
Nõukogude miilitsa 70. aastapäevale pühendatud piduliku koosoleku presiidium Poliitharidusmajas.
Nõukogude miilitsa 70. aastapäevale pühendatud pidulik koosolek Poliitharidusmajas.
Nõukogude miilitsa 70. aastapäevale pühendatud pidulik koosolek Poliitharidusmajas.
Ajakirja Sotsialistlik Põllumajandus toimetaja Endel Mets.
Ajakirja Sotsialistlik Põllumajandus staažikamad töötajad Helgi Savisikk ja Ants Kalm.
II Nõukogude Liidu - Ameerika Ühendriikide regionaalsel pleenumil kõneleb Eesti NSV TA Majanduse Instituudi direktor majandusteaduste doktor Rein Otasson, USA professor Gerald Curasc, NSV Liidu Teaduste Akadeemia korrespondentliige Aleksander Granberg.
II Nõukogude Liidu - Ameerika Ühendriikide regionaalse planeerimise seminari presiidium. Paremalt: USA professor Gerald Curasc, NSV Liidu Teaduste Akadeemia korrespondentliige Aleksander Granberg.
II Nõukogude Liidu - Ameerika Ühendriikide regionaalse planeerimise seminar Tallinna Matkamajas.
Üleliidulisel raamatuühingute seminar-praktikumil hotelli Viru konverentsisaalis kõneleb Üleliidulise Raamatuühingu Keskjuhatuse esimene aseesimees Sergei Šuvalov.
Üleliidulisel raamatuühingute seminar-praktikumil hotelli Viru konverentsisaalis kõneleb Eesti NSV Raamatuühingu esimees akadeemik Gustav Naan.
Üleliiduline raamatuühingute seminar-praktikum hotelli Viru konverentsisaalis.
Araabide riikide ametiühingudelegatsioon vastuvõtul Eesti NSV Ametiühingute Nõukogus.
Araabia riikide ametiühingudelegatsioon vastuvõtul Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu sekretäri Ludmilla Veskimäe juures.
Eesti NSV Kutseharidussüsteemi esimese teenetekuldmärgi ja preemia saanud Kutsekeskkooli nr 26 õpetaja kirjanik Endla Tegova.
EKP XIX kongressi delegaat EKP Tallinna Kalinini Rajoonikomitee esimene sekretär Jevgeni Popov saab kätte delegaadi ajutise tunnistuse.
Vabariiklikul geriaatriaalasel seminaril kõneleb Tallinna peageriaator Viktor Vassiljev.
Vabariigi kutseharidussüsteemi nõukogude õiguse aluste õpetajate seminar-nõupidamisel kõneleb Eesti NSV justiitsminister Advig Kiris.
NLKP Keskkomitee peasekretäri NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe Konstantin Tšernenko mälestuseks peetaval leinamiitingul Tallinna Polütehnilises Instituudis kõneleb poliitilise ökonoomia kateedri juhataja dotsent Rein Otsepp.
NLKP Keskkomitee peasekretäri NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe Konstantin Tšernenko mälestuseks peetaval leinamiitingul Tallinna Polütehnilises Instituudis kõneleb instituudi parteikomitee sekretär Aadu Talts.