Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 251-275 of 5000 (Limited) result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Noorte Arhivistide Nõukogu seminar Kinomajas.Tallinn25.05.1988Ülo JosingEFA.311.d.1706View
Noorte Arhivistide Nõukogu seminar Kinomajas.Tallinn25.05.1988Ülo JosingEFA.311.d.1707View
Noorte Arhivistide Nõukogu seminar Kinomajas.Tallinn25.05.1988Ülo JosingEFA.311.d.1708View
Noorte Arhivistide Nõukogu seminaril Kinomajas kõneleb Eesti NSV TA Ajaloo Instituudi teadur Teet Veispak.Tallinn25.05.1988Ülo JosingEFA.311.d.1709View
Noorte Arhivistide seminaril Kinomajas kõneleb nõukogu president Eesti NSV Arhiivide Peavalitsuse vanemarheograaf Peep Pillak.Tallinn25.05.1988Ülo JosingEFA.311.d.1710View
Noorte Arhivistide Nõukogu seminaril Kinomajas kõneleb Eesti NSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku Ülesehituse Riikliku Keskarhiivi töötaja Erki Silmet.Tallinn25.05.1988Ülo JosingEFA.311.d.1711View
Noorte Arhivistide Nõukogu seminar Kinomajas. Esireas Eesti NSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku Ülesehituse Riikliku Keskarhiivi direktori asetäitja teadusalal Viktor Joakimov.Tallinn25.05.1988Ülo JosingEFA.311.d.1712View
Noorte Arhivistide Nõukogu seminar Kinomajas. Esireas paremalt 2. Eesti NSV Filmi-, Foto- ja Fonodokumentide Riikliku Keskarhiivi vanemarhivist Tiit Noormets.Tallinn25.05.1988Ülo JosingEFA.311.d.1713View
Noorte Arhivistide Nõukogu seminar Kinomajas. II reas paremalt: Eesti NSV Arhiivide Peavalitsuse juhataja asetäitja Endel Kukk ja juhataja Leonhard Laks; III reas paremalt: Eesti NSV Filmi-, Foto- ja Fonodokumentide Riikliku Keskarhiivi vanemarhivist-grupijuhataja Merike Jürjo ja osakonnajuhataja Ivi Tomingas.Tallinn25.05.1988Ülo JosingEFA.311.d.1714View
Silmapaistva teadlase ja ühiskonnategelase sotsialistliku töö kangelase NSV Liidu riikliku preemia laureaadi NSV Liidu Teaduste Akadeemia korrespondentliikme Üleliidulise Lenini nimelise Põllumajndusteaduste Akadeemia ja Eesti NSV Teaduste Akadeemia akadeemiku Eesti NSV teenelise teadlase Johann Eichfeldi matusetalitus Estonias.Tallinn27.04.1989Ülo JosingEFA.311.d.1921View
Üleliidulise Kardioloogia Keskuse delegatsiooni juht Eksperimentaalse Kardioloogia Instituudi direktor professor Valeri Kuhhartšuk ja akadeemik Endel Lippmaa, Eesti NSV tervishoiuminister Laur Karu ning Tallinna Linna RSN Täitevkomitee esimees Harri Lumi kirjutavad alla koostöölepingule.Tallinn20.02.1989Ülo JosingEFA.311.d.1925View
Soome Evangeelse Luterliku Kiriku kingituse 26 tuhat köidet Suurt Piiblit annab Eestimaa Luterliku Kiriku peapiiskopile Kuno Pajulale üle Soome kiriku välissidemete osakonna juhataja doktor Risto Lehtonen.Tallinn24.04.1989Ülo JosingEFA.311.d.1926View
Saksa DV keraamik Armin Rieger ja eestlane Annika Teder oma näituse avamisel Raemuuseumis.Tallinn04.11.1989Ülo JosingEFA.311.d.1927View
Eesti NSV Riikliku Plaanikomitee kolleegium.Tallinn04.10.1989Ülo JosingEFA.311.d.1928View
Eesti NSV Kirjanike Liidu aastakoosolek.Tallinn26.04.1989Ülo JosingEFA.311.d.1951View
Eesti NSV Kirjanike Liidu aastakoosolekul kõneleb kirjanik Vladimir Beekman.Tallinn26.04.1989Ülo JosingEFA.311.d.1952View
Maavärisemise all kannatanud Armeenia NSV abistamise staabi istung.Tallinn09.01.1989Ülo JosingEFA.311.d.1957View
Maavärisemise all kannatanud Armeenia NSV abistamise staabi istung.Tallinn09.01.1989Ülo JosingEFA.311.d.1958View
Põhja-Itaalia Trentino provintsi muusikategelaste delegatsioon vastuvõtul Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumis. Laua otsas istuvad Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees Arnold Rüütel ja tema asetäitja Maia Leosk.Tallinn19.06.1989Ülo JosingEFA.311.d.1959View
Saksamaa Liitvabariigi Schleswig-Holsteini liidumaa kunstnike tööde näituse Tallinna Kunstihoones avab Eesti NSV Kunstnike Liidu esimees Enn Põldroos.Tallinn20.06.1989Ülo JosingEFA.311.d.1963View
Saksamaa Liitvabariigi Schleswig-Holsteini liidumaa kunstnike tööde näitus Tallinna Kunstihoones.Tallinn20.06.1989Ülo JosingEFA.311.d.1964View
Inglismaa ja Eesti ühisettevõtte Topsail uuele laevale nimepanemine (Katrin) Pirita purjespordikeskuses.Tallinn01.09.1989Ülo JosingEFA.311.d.1966View
Tallinna Hiidlaste Seltsi loomise koosolekul kõneleb EKP Hiiumaa parteikomitee esimene sekretär Hillar Eller.Tallinn20.02.1989Ülo JosingEFA.311.d.1983View
Tallinna Hiidlaste Seltsi loomise koosolek.Tallinn20.02.1989Ülo JosingEFA.311.d.1984View
Tallinna Hiidlaste Seltsi loomise koosolek.Tallinn20.02.1989Ülo JosingEFA.311.d.1985View