Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 451-475 of 853285 result(s).
Võiduparaad Moskvas 1945.
Võidusaluut Tallinnas.
249. Eesti Laskurdiviisi 779. suurtükiväepolgu võitlejad on jõudnud Võidu väljakule püstitatud tribüüni ette. Tagasiteel Kuramaalt.
8. Eesti Laskurkorpuse väeosade piduliku paraadi vastuvõtu presiidium.
Esimesed Nõukogude tankid Tallinna Võidu väljakul. Suurtükkide defilee.
8. Eesti Laskurkorpuse väeosad Riiat läbimas.
8. Eesti Laskurkorpuse väeosad läbisid Riia. Reprofoto trükisest.
8. Eesti Laskurkorpuse väeosad Riiat läbimas. Reprofoto trükisest.
Viljandi maakonna esindajad, eesotsas Viljandi Maakonna Parteikomitee teise sekretäri Orgeliga, on tulnud tervitama 8. Eesti Laskurkorpuse võitlejaid võiduka sõja lõpu puhul.
Viljandi maakonna esindajad, eesotsas Viljandi Maakonna Parteikomitee teise sekretäri Orgeliga, on tulnud tervitama 8. Eesti Laskurkorpuse võitlejaid võiduka sõja lõpu puhul.
8. Eesti Laskurkorpuse väeosad võitjatena läbisid Läti NSV pealinna Riia, tagasiteel Eesti NSVsse.
EKP Harju rajooniorganisatsiooni XIX konverents. Vaade saali.
EKP Harju rajooniorganisatsiooni XIX konverents. Vaade saali.
8. Eesti Laskurkorpuse väeosad võitjatena läbisid Läti NSV pealinna Riia, tagasiteel Eesti NSVsse.
EKP Harju rajooniorganisatsiooni XIX konverentsi delegaadid koosolekul. Vaade saali.
Kangelaskalmistu avamine Kuramaal. Reprofoto trükisest.
779. Suurtükiväepolgu võitlejad läbivad võitjatena Riia linna, teel Kuramaalt Tallinna.
779. Suurtükiväepolgu võitlejad läbivad võitjatena Riia linna, teel Kuramaalt Tallinna.
779. Suurtükiväepolgu võitlejad läbivad võitjatena Riia linna, teel Kuramaalt Tallinna.
EKP Harju rajooniorganisatsiooni I pleenum. Esineb EKP Keskkomitee orgosakonna juhataja Lev Šišov, soovitab RK I sekretäriks valida Valjo Koorti.
Tartu ja Narva poolt pealetungivate väeosade ühinemisel purustati vaenlase Balti grupeeringu peajõud.
Tartu ja Narva poolt pealetungivate väeosade ühinemisel purustati vaenlase Balti grupeeringu peajõud.
Tank nimega Nõukogude Eesti Eest.
Tehumardi lahingus purustati sakslaste suur väegrupp ja ainult vähestel läks korda põgeneda, jättes maha tanke, suurtükke, kahureid, veo- ja sõiduautosid.
Tehumardi lahingus purustati sakslaste suur väegrupp ja ainult vähestel läks korda põgeneda, jättes maha tanke, suurtükke, kahureid, veo- ja sõiduautosid.