Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4776-4800 of 5000 (Limited) result(s).
10. Üksik Jalaväepataljoni lipukolonn rivis.
10. Üksiku Jalaväepataljoni 11. aastapäev. Pataljoniülem kolonelleitnant E. Rüütel raporteerib [Tallinna linnapea A. Uessonile].
10. Üksiku Jalaväepataljoni 2. kompanii noorsõdurid teenistusse saabumise päeval.
10. Üksiku Jalaväepataljoni ohvitserid. Esireas keskel pataljoniülem kolonelleitnant E. Rüütel.
Noorsõdurite vannutamisele pühendatud pidusöök.
Klassikatsetel 84,48 % esikoha saavutanud 3. kompanii.
Klassikatsetel 100 % tulemuse saavutanud noorsõdurid.
10. Üksiku Jalaväepataljoni laulukoor.
Poola marssal professor J. Szymanski külas 10. Üksikus Jalaväepataljonis (lahkumine pataljonist).
Poola marssal professor J. Szymanski külas 10. Üksikus Jalaväepataljonis (lahkumine pataljonist).
Poola marssal professor J. Szymanski külas 10. Üksikus Jalaväepataljonis (lahkumine pataljonist).
Poola marssal professor J. Szymanski külas 10. Üksikus Jalaväepataljonis, vasakult 3. III Diviisi ja Tallinna garnisoni ülem kindralmajor Johan Unt.
Poola marssal professor J. Szymanski 10. Üksikus Jalaväepataljonis külas.
Poola marssali professor Julius Szymanski külaskäik 10. Üksikusse Jalaväepataljoni. Pataljoni ülem kolonelleitnant E. Rüütel raporteerimas külalisele. Keskel III Riigikogu esimees Karl Einbund.
10. Üksiku Jalaväepataljoni sportlased.
Rootsi kindralstaabi major Bjornstern ja rittmeister Dannfelt lasketiirus.
Rootsi kindralstaabi major Bjornstern ja rittmeister Dannfelt lasketiirus.
Rootsi kindralstaabi major Bjornstern ja rittmeister Dannfelt 10. Üksiku Jalaväepataljoni siderühmas.
Major Bjornstern ja rittmeister Dannfelt vastuvõtjatega. Vasakult 2. 10. Üksiku Jalaväepataljoni ülem E. Rüütel.
Rootsi kindralstaabi major Bjornstern ja rittmeister Dannfelt saabuvad 10. Üksiku Jalaväepataljoni territooriumile.
3. Diviisi ja Tallinna garnisoni ülem kindralmajor Johan Unt sõduritega vestlemas.
10. Üksiku Jalaväepataljoni 3. kompanii noorsõdurid koos ohvitserideg.
10. Üksiku Jalaväepataljoni 1. kompanii noorsõdurid koos ohvitseridega.
Noorsõdurite saabumine 10. Üksikusse Jalaväepataljoni.
10. Üksiku Jalaväepataljoni 3. kompanii puhkenurk.