Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 526-550 of 5000 (Limited) result(s).
1.12.1924 riigipöördekatsest osa võtnud August Kalberg ja Kalm, kes hiljem siirdusid nõukogude Venemaale ja langesid 1937.a repressioonide ohvriks
115 mm suurükimürsust tabamuse saanud blindaaž.
116. laskurkorpuse ohvitserid metsa äärel koos koeraga.
116. laskurkorpuse ohvitserid seismas rivis.
118. Eesti kv. laskurdiviisi kapten Ilmar Prooso
118. Eesti kv. laskurdiviisi kapten Ilmar Prooso EK spordidressis koos kaaslasega seismas metsas
118. Eesti kv. laskurdiviisi kapten Ilmar Prooso seisab õues laagri territooriumil
118. Eesti kv. laskurdiviisi kapten Ilmar Prooso seismas puu juures
118. Kaardiväe Eesti Tallinna Laskurdiviisi 369. laskurpolgu võitlejad Kloogal.
118. Kaardiväe Eesti Tallinna Punalipulise Laskurdiviisi juhtkond.
118. kaardiväe Eesti Tallinna punalipulist laskurdiviisi sportlaste poolt võidetud auhinnad .
118. Kaardiväe laskurdiviisi paremad laskurid, Leningradi Sõjaväeringkonna võistluste võitjad. Grupipilt.
118. Laskurkorpuse 282. laskurdiviisi komandör, polkovnik A.Širjajev koos võitluskaaslastega. Võtsid osa Tartu vabastamise lahigutest 1944.
118. Laskurkorpuse 282. laskurdiviisi komandör, polkovnik A.Širjajev koos võitluskaaslastega. Võtsid osa Tartu vabastamise lahigutest 1944.
118. Üksiku sidepataljoni kaks sideväelast lahingu ajal.
118. Üksiku sidepataljoni radistid kursustel erialast ettevalmistust täiendamas. Vasakult Vambola Asper, Artur Aser, Rafael Pallas, Evart Kungla.
118. Üksiku sidepataljoni sõdur kontrollib sideliine posti otsas.
11-aastased Jüri ja Jaak Vilms Augsburgi lähistel skautide laagris.
11. Eesti Laskurdiviisi 36. Üksiku Sapööripataljoni laager Klooga metsa all.
11. Euroopa molekulaarspektroskoopia kongressi delegaadid (vasakult): ENSV TA asepresident, kongressi Nõukogude organiseerimiskomitee esimees K. Rebane, Tšehhoslovakkia SV akadeemik professor U. Trlifaj, NSV Liidu TA Riikliku Optika Instituudi füüsika- matemaatikadoktor P. Feofilov ja NSV Liidu Teaduste Akadeemia akadeemik E. Spolski kongressi vaheajal.
11.Euroopa molekulaarspektroskoopia kongress Tallinna Polütehnilise Instituudi saalis.
11.IX 31. Laste grupifoto.
11. ja 12. Sõrve jooksu võitja Kalev Urbanik.
11. jaanuaril lõpetati Pirita America's Cup'il (AC) osaleva Venemaa-Eesti sündikaadi "Red Star 92" jahi ehitus. "Red Stari" valmis kere lükatakse ellinguruumi.
11. klassi õpilased Aime Keder, Malle Küng ja Aniise Koger oma toas Otepää keskkooli internaadis.