Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 176-200 of 5000 (Limited) result(s).
Vabadussõda. Eesti Punase Risti haavatute ja haigete vastuvõtupunkt raudteejaamas.
Vabadussõda. Haavatud Eesti Punase Risti vastuvõtupunktis raudteejaamas.
Vabadussõda. Eesti Punase Risti sanitaarrongi vaguni sisevaade.
Eesti - Saksa ja Läti - Saksa mittekallaletungipaktile allakirjutamine. Vasakul istub Läti välisminister Vilhelms Munters, keskel Saksa välisminister Joachim von Ribbentrop ja paremal Eesti välisminister Karl Selter.
Sõjameeste perekondade ja haavatud sõjameeste abistamise seltsi Eesti Must-Sinise Risti bürooruum Tallinna Pritsimajas.
Vabadussõda. Soomusrongide Diviisi arst Herbert Hold.
Korporatsioon Vironia liikmed Artur Perna (1903/4), Egon Philippon, Herman Perna, Edgar Kuusik, Johan Kukk (1905/6), Karl Jürgens, Chr. Zimmermann (as), Ferdinand Mitt (asut), Erich Emberg (1902/3), Jakob Simenson (1904/5), Eduard Ehrlich, Ludvig Saukas (1902/3), Johan Sakkeus, Eduard Jemm (1905/1906), Peeter Laas, Jakob Roosson, Jaak Lilienkampf (asut), Karl Teetsov (1901/2), Artur Hüüs (1903/4), Mats Kissa, Karl Schuhman, Nikolai Narusk, Richard Kaho, Evald Maltenek, Jaan Mägi (1904/5), Willem Wöhrmann (1905/6), Karl Mägi (1903/4), Herman Mossa (asut), Karl Tofer (1905/6), Märt Raud, Aleksander Iir (asut), Müürsepp, Johan Sihver (1904/5), Willem Reinik (1902/3), Johan Kalm, Gustav Jonson, Haugas, [Aug. Jõuder]. Pildil puuduvad Ferdinand Sägi ja Alfred Kalm.
Eesti Üliõpilasseltsi „Liivika“ liikmeid: I reas vasakult 1. Voldemar Tomson, II reas vasakult 6. Jaan Naaris.
Eesti Üliõpilasseltsi „Liivika“ liikmeid naiskülalistega: III reas vasakult 3. Theodor Pool.
Eesti Üliõpilasseltsi „Liivika“ liikmeid: II reas vasakult 7. Jaan Naaris, 8. Theodor Pool, 11. Jaan Mets.
Vabadussõja aegsed diviisiülemad. Vasakult: Soomusrongide Diviisi ülem kolonel Karl Parts, 3.Diviisi ülem kindralmajor Ernst Põdder, 1.Diviisi ülem kindralmajor Aleksander Tõnisson, 2.Diviisi ülem kolonel Viktor Puskar.
Eesti Evangeelse Luteriusu Kiriku pastor Oskar Loogand, Eesti - Vene õigeusu kiriku piiskop Nikolai Suursööt, Eesti Evangeelse Luteriusu Kiriku peapiiskop Konrad Neem, katoliku preester eksiilis Vello Salo, Eesti Evangeelse Luteriusu Kiriku pastor Herman Laur.
Filmistuudio Tallinnfilm dokumentaalfilmi "Õiglane maa" filmigrupp tutvumas Leonid Brežnevi teosega "Väike maa". Vasakult: operaatori assistent Peeter Ülevain, autojuht Heino Luik, režissöör Peeter Tooming, helioperaator Toivo Elme
Narva.
Vabadussõda. Abiorganisatsiooni Ühistöö vabatahtlikud sõduritele jõuludeks kingipakke komplekteerimas.
Sõjaväe Varustusvalitsuse raha-arveosakonna ülem kolonel Hans Vanaveski.
Sõjaväe Kõrgema Kohtu liige kolonelleitnant Hans Karl Ainson.
Sõjavägede Staabi 5.osakonna (mobilisatsioon) sekretär kapten Artur Viks.
7.Jalaväerügemendi ohvitser Karl Vaalpere.
Sõjaväe Varustusvalitsuse ülema II abi major Ernst Tiivel.
Sõjaväe Prokuratuuri sekretär adimistratiivkapten Voldemar Luik.
Sõjaväe Varustusvalitsuse relvastusosakonna koosseisuväline ohvitser nooremleitnant Agu Aarna.
Sõjavägede Staabi käsundusohvitser kapten Oskar Randmaa.
Kapten Enn Vellend.
Sõjaväe Varustusvalitsuse üldosakonna toitlustusohvitser administratiivkapten Kaarel Randmere.