Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 251-275 of 934967 result(s).
Naanu linnamägi 1952. a. peakaevandi põhjaots idast vaadatuna(süg. umb. 80 cm).
Naanu linnamägi 1952. a. peakaevandloode poolt (süg. umb. 40 cm).
Nannu linnamägi. Postiauk peakaevandi põhjaosas 1952. a.
Leide Jäbara C kalmest: 2617:58, 41, 68, 51, 29, 40.
Esemeid Pada kalmest 2655:20, 174, 5, 11, 179, 241, 8, 27, 14, 53, 28, 244, 407, 399.
Esemeid Jäbara C kalmest 2617:156 (sõlg), 158 (rinnanõel). Esemeid Kohtla-Järve I kalmest: 3975:145, 144, 153, 129, 195.
Neoliitiline savinõu "kuuseoksa" ornamendiga Kura säärelt. Raamatust: Gaerte, Steinzeitl. Keramik Ostpreusseus.
Neoliitiline savinõu "kuuseoksa" ornamendiga Kura säärelt. Raamatust: Gaerte, Steinzeitl. Keramik Ostpreusseus.
Esemeid Jäbara B kalmest: 3172:570, 123, 125, 151, 205, 164, 31, 8, 445, 371, 361.
Esemeid Jäbara C kalmest: 2617:85, 152, 201, 147, 39, 34, 112, 89, 113, 1-4 leide kivikirstkalmest.
Naanu linnuse kaevamistelt 1953.a. Peakaevand II korris peale väljapuhastamist, pildistatud loodest.
Naanu linnuse kaevamistelt 1953.a. Peakaevand II korris peale väljapuhastamist, pildistatud loodest.
Aseri kivikalm, kaevamised 1951.a. Esiplaanil Tallinn-Narva maantee. Tumedam triip kalme keskel on maapinna kamarakiht, mille on pealevisatud maantee kraavi kaevamisel muld ja kivid. Pildistatud SW poolt.
Aseri kivikalm, pildistatud NW poolt. Kalm asub nõlva ülemisel serval inimeste ja põõsa vahelisel alal.
Aseri kivikalm pärast kamaratüki eemaldamist. Ruut I N poolne külg.
Aseri kivikalm pärast kamaratüki eemaldamist, pildistatud kalme S-poolne maanteepoolne külg.
Aseri kivikalm ruut I III kiht, pildistatud W -> O.
Aseri kivikalm. Osa kivikalme laotisest ruudus II-III kiht. Raudkivide vahel kivipuru. Pildistatud W -> O.
Aseri kivikalm. Leid 66:1-25 väljapuhastamisel.
Aseri kivikalm, ruut II III kiht. Pildist. NW -> SO.
Aseri kivikalm. Luustiku tükke ruudus II, pildistatud N -> S.
Aseri kivikalm. Luustik ruudus I. Pildistatud W -> O.
Aseri kivikalm. Profiil 2-2.
Kaevamistööd Aseri kivikalmel 1951.a.
Tamula neoliitilise asula 1942. a. kaevamised. Luustik II loodest.