Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 925776-925800 of 928524 result(s).
Dokumentaalfilmi "Kosmos 68" võttematerjal.
Boris Paas
Läänepoolse linnamüüri ääres olevate hoonete lammutamine 1933.
Kodutütarde Ropka rühma liikmed palli mängimas.
Piirivalve Lääne jaoskonna Üleajateenijate Kogu [üldkoosolekud, õppused, spordivõistlused, piirivalve lipu üleandmise tseremoonia 1932. a.].
Vabadussõda. Õhu- ja merejõud, samuti soomustatud väeosad lahingutegevuses. Välisriikide [Läti, USA, Soome, Inglismaa, Taani] laevad Tallinna sadamas. Soomusrongid nr. 1, nr. 5 ja nr. 4. Põhjapiirkonna Kommuunide Rahvakomissaride Nõukogu ja III Ülevenemaalise Tööliste Soldatite ja Talupoegade Saadikute Nõukogu fotod. Taani vabatahtlikud ja Soome ajakirjanikud Eestis. Välisriikide diplomaatide vastuvõtud 1920.a. alguses. Peeter I ausamba mahavõtmine.
ENSV ajaloolaste konverents "1940.a revolutsioon Baltimaades". Presiidiumilaud
Seppadepäev.
Korne,l Kaljo Karli p. - õigusteaduskonna üliõpilane (foto)
Traallaevad Mohny ja Päryspea Läänemerel 1971. a, loomuse pardale tõstmine
Kaitseliidu Narva malev. Narva kaitseliitlased tähistavad 1. maid. Narva maleva 1. aastapäev. Narva linna spordiväljaku avavõistlused. Maleva õppused, manöövrid, laskevõistlused, laagrid. Eesti, Soome, Läti Kaitseliidu ülemad Narva maleval külas. Admiral Pitka Narvas. Viru maakonna laulupidu Narvas. Rootsi kroonprints Narvas.
Üleriiklikud kodutütarde suvepäevad.
Valimised.
Kirovi Näidiskalurikolhoosi 40. aastapäeva vastuvõtt Sakala keskuses, fotol Kirovi Näidiskalurikolhoosi juhatuse esimees K. Visnapuu mälestusmeenet üle võtmas
Haapsalu MEK-i ehitajad. [Pirita tee vaated].
Tallinna laustekstiili teadus Mistra. Tehnika Ülikool.
"Kalev".
Uibopuu, Jaan (end Uibopuu, Evald) Juhani p. - arstiteaduskonna üliõpilane (foto)
Leide Efaevo kalmest Penza kub.; käevõrud (2804:1,11,12), hoburaudsõlgi (2804:2,6,8); huultega sõlgi (2804:3,4,5); ripats (2804:7), sõrmus (2804:15).
Laule asetatud heli- või videotehnika (?) koos juhtmetega
Meistrite kokktulek.
Pirita rannahoone, põlenud oktoobris 1928.
Laenupanga maja. 30.03.1934.
Vabadussõda. 1.Jalaväepolgu I järgu voori komando. Istuvatest paremalt kolmas polgu majandusülem sõjaväeametnik Mihkel Remma, tema paremal käel kortermeister sõjaväeametniku asetäitja Hans Lasberg.