Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 834150-834150 of 934967 result(s).

View Foto

Details
Reference CodeERAF.2.2.3513.3
TypePhoto
WWW VisibilityPublic
Content data
Content text: Edited Parteiveteranid vastuvõtul Tallinna Raekojas. Grupipilt.
Period 21.04.1977
Person on Photo
Start reading from left top.
Row No Last Name First Name Notes (About Person Generally) Notes (Person On Foto)
1 1 Johanson Nikolai snd 22.01.1926. ELKNÜ Hiiumaa komitee I sekretär 1948-49, EKP Tallinna Linnakomitee sekretär 1960-67, I sekretär 1971-82. 1967-71 töötas KGB-s. 1982- ENSV Ametiühingute Nõukogu esimees EKP Tallinna Linnakomitee esimene sekretär
1 2 Käbin Johannes (24.09.1905 Kalvi, Aseri vald, Virumaa - 26.10.1999 Tallinn), 1907 - 02.1941 elas Venemaal. ENSV riigitegelane, EKP Keskkomitee I sekretär 1950-78, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees 1978-83
1 4 Salm Nikolai 1888-1986. Revolutsioonilise liikumise tegelane, 1917 partei liige, 1917-1918 N. Vene Rahvakomissaride Nõukogu agitatsiooni- ja kirjandusosakonna juhataja jm ametites Leningradis. 1944. a-st Narvas, töötas Kreenholmis
1 5 Stein-Anvelt Alice (1899-1991), snd Leevald (Lewald), revolutsioonilise liikumise tegelane, Jaan Anvelti abikaasa
1 8 Käspert Elviine Snd Tederov 11.02.1896-1979. A-st 1914 VSDTP Tallinna organisatsiooni liige, rev. liikumise tegelane, J. Käsperti abikaasa, töötas Eesti Töörahva Kommuuni nõukogus
1 9 Majak Richard ka Anslaud, Hanslauk. 25.08.1898-02.11.1984. Osales Virumaal 1917-1918 sündmustes, astus Punakaarti. 1918-1921 vangistuses, 1921 NLiidus. Töötas Kontrrevolutsiooni ja Sabotaaži Vastu Võitlemise Ülevenemaalise Erakorralise Komisjonis, õppis Moskva ülikoolis ühiskonnateadusi, töötas Leningradi kõrgkoolides. A-st 1931 Leningradi linnakomitees. Pärast II ms töötas Eestis, oli mh Partei Ajaloo Instituudi direktori asetäitja
1 11 Tooming Alice
2 1 Gustavson Heinrich 12.02.1900-26.12.1988. Parteiveteran. 1960. aastatel Tallinna Trammi- ja Trollibussi Valitsuse juhataja. EKP Tallinna Linnakomitee parteiveteranide nõukogu esimees
2 2 Heil Johannes Kodusõjas osalenu, ENSV Teaduste Akadeemia akadeemik
2 6 Saulep August 24.04.1896-01.07.1989. Mardi pg. 1917 parteikomitee instruktor Eestis, 1918 Tomskis parteikomitee instruktor, 1919 - 1922 5. armee ja 56. Moskva laskurdiviisi vastuluures, edasi parteitööl kõrgetel ametikohtadel. Revolutsiooniveteran.
2 7 Ross Heinrich 28.11.1902-28.07.1996. Töölisliikumise tegelane, osales Virumaal 1924. a detsembrimässus, põrandaalusel tööl Eestis 1926-28, parteiveteran
3 1 Aben Aleksander 19.07.1908-11.10.1991. Töölisliikumise tegelane, riigikogu liige 1938. 1939-juuni 40 poliitpagulane Rootsis, Varese valitsuse riigikontrolör. II ms ajal erinevate väljaannete toimetaja. Stockholmi saatkonnas 1945-46. ENSV välisasjade rahvakomissari asetäitja ja abi, arreteeriti 1950. 1955 tagasi Eestis, alates 1957 erinevatel ametikohtadel
3 2 Allik Hendrik 15.03.1901-08.05.1989. Poliitik ja riigitegelane. Parteiveteran.
3 3 Norman Justin (1897-1979), Ivani p, 1949-50 ENSV tervishoiuministri asetäitja, 1951-54 Tallinna peakirurg
3 5 Ross Friedrich 16.09.1904-21.01.1983. Kommunistliku liikumise tegelane, parteiveteran. A-st 1925 elas N. Liidus
3 8 Ilves
3 9 Lepp Johannes
3 10 Tarkpea Erich ELKNÜ Keskkomitee sekterär, II maailmasõja ajal Eesti Laskurkorpuses poliittöötaja, 1946-1970 vastutav töötaja mitmes Eesti NSV asutuses ja organisatsioonis
4 1 Pragi Eduard Tallinna linna RSN Täitevkomitee sekretär, EKP Keskkomitee parteitöö osakonnajuhataja asetäitja
4 2 Ditrich Jevgeni Kalinini rajooni parteiveteran
4 3 Jümaste Jüri
4 4 Kallion Ivar 30.10.1931-16.05.2013. Partei- ja riigitegelane, tootmisjuht. Tallinna Linna RSN Täitevkomitee esimees 1971-1979
4 5 Lepik Minna 26.08.1911-11.01.2002. Snd. Melanie Kangro. II Riigivolikogu (I Ülemnõukogu) liige, peale II maailmasõda EKP Virumaa Täitevkomitee esimees. Erhard Lepiku abikaasa
4 6 Lauristin Olga 28.04.1903 - 25.06.2005. Snd Künnapuu. Kommunistliku partei liige a-st 1920, riigi- ja ühiskonnategelane, Eesti Rahufondi esimees
4 7 Murtazina Lidia EKP Tallinna Lenini Rajooni Komitee esimene sekretär
4 8 Matt Elmar 6.05.1932-17.03.2013. 1957-63 õpetaja, 1963-75 EKP Keskkomitee I sekretäri abi, 1975-77 EKP Tallinna Linnakomitee sekretär, 1977–80 EKP KK üldosakonna juhataja, 1980–89 Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja, 1989–92 Eesti NSV Ministrite Nõukogu alaline esindaja Moskvas. Hiljem Eesti Pangas
4 9 Kasikov Karl
4 10 Reinkort Ülo 13.12.1930-03.04.1999. Ehitusvalitsuse peainsener, Tallinna abilinnapea
Geographic Information
Admin Unit Place Specifics
Administrative Units / Estonia (1950-1991) / Tallinn City/Town (1950-1991)
Administrative
Additional description
Actions
Technical data
Version: originaal; Sub-version: negatiiv; Color: must-valge; Carrier: film;
Version: koopia; Sub-version: positiiv; Color: must-valge; Carrier: paber; Paper: 9x14;