Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4976-5000 of 830069 result(s).
XIV-XVII saj. leide Eestist: (739) Halliste, Pornuse; (13) Ambla Kärevere; (1202:3) Lüganuse, Aa; (1861c:2,4,5)- Tarvastu; (1231, 2677) lk. teadmata; (2635:1147) Pärnu; (2635:2504) Omuli, Valga maak. (2635:3363b) rakvere lähedalt; (74) Kursi.
XIV-XVII saj. leide Eestist: (748)- Halliste, U. Pornuse; (2635: 2505, 2520) Omuli, Valga maakond.
Alt-Laari linnamägi E-poolt.
Vanema rauaaja ehetega vitriin ERM-is (1928.a.).
Noorema rauaaja väljapanekute vitriin ERM-is (1928.a.).
Linnamägi Laiusel Punamäe tl. juures SW poolt.
Vanema rauaaja leide Eestist: (1218:2) Paistu, Holstre, Viisu as.; (1918:7) Nõo Unipiha; (1995:13,70)- Nõo Unipiha; (1994:7) Türi, Väätsa as.; (1260:32) Kanepi, Pikkjärve; (2011)- Rõngu Akre; (2013) V. Maarja Triigi; (2415) Nõo Kardla; (2488:89) Rakvere, Reinapi; (2512:26) Laiuse Paduvere kl (2519) Rakvere Järni kl; (2520) Jüri, Lagedi; (2558) Vaivara Sõtke kl.
Vanema rauaaja sõlgi Eestist: (615:1,2) Laiuse Ripuka; (1260:1) Kanepi Pikkjärve; (1918:1) Laiuse Kärde as; (1993:7,8) Urvaste, Truuta; (2011:1) Rõngu, Akre as.; (2012:I 6) Vaivara Türsamäe; (2255:1) Pilistvere Taadikvere; (2485:15) lk. teadmata (:13) Lüganuse; (2493:3) Viru-Nigula Paola; (2508:3,4) Lüganuse; (2604, 2617)- Lüganuse Jäbara.
Noorema ja vanema rauaaja leide Eestist: (1207) Tarvastu Riuma; (1996)- Kambja khk; (2255) Pilistvere Taadikvere; (2507) V. Maarja; (2570) Lüganuse Jäbara.
Vanema rauaaja ehteid Eestist: (1702) Nõo Jaagupi; (1993) Urvaste, Truuta; (1995) Nõo Unipiha; (1996) Kambja; (1918) Laiuse Kärde as; (2011) Rõngu, Akre as.; (2604) Lüganuse Jäbara.
Vanema ja noorema rauaaja keraamikat Eestist: (1893:17) Kodavere Alatskivi Kabeli; (1978:III14, 1978:IV10) Kodavere Alatskivi Kabeli; (1995:79) Nõo, Unipiha; (1947) Põlva, Metste; (2053:34)- Kodavere, Alatskivi, Kabeli (kivikalmest).
Noorema rauaaja keekandjaid ja keesid Eestist: (507:1) Kaarma, Loona; (1109:5) Põltsamaa Pajusi; (1870:1) Põltsamaa Kanavere; (394)- Kodavere Sassukvere; (2515:12) Kodavere Alatskivi; (2635:1432) Muhu Viiraküla; (K 15:191,192) Kaarma, Uduvere; (K 1:5)- Püha Ilpla; (K 56:1) Püha Kaali; (K 79:5) Kärla; (K 81: 1) Hiiumaa; (K 88:121) lk. teadmata.
Noorema rauaaja ripatseid: (K 17:156) Kaarma, Loona; (K 30)- Muhu Linnuse; (K 31:) Muhu Päälda; (K 60:) Kaarma Upa; (920)- Tartu maakond; (2513:1) Viru-Jaagupi; (2513:2) Tartu Maarja; Morama vl; (2513:8) Palamuse khl. (2513:19)- S. Jaani Tõksi kl; (2623) lk. teadmata; (2472:2) Lüganuse; (2635:1438,1448,1450) Saaremaa, Viiraküla.
Noorema rauaaja leide Eestist: (499) Kaarma (1570) Helme Koorküla; (1984:133) Kodavere Alatskivi; (2516:4) Torma Koimula; (2516:19) lk. teadmata; (2555:1) Märjamaa Lümandu; (K 67:31) Kaarma; (K 85:6,2,3,7,111,113) lk. teadmata; (K 88: 144, 199) lk. teadmata.
Noorema rauaaja sõrmuseid Eestist: (664:1) Otepää; (924:6) Jõhvi, Illuka; (1483:5) Kodavere Kokora; (1646:5) Maarja-Magdaleena Vara- Kaltri; (1860:3) Maarja- Magd. Välgi (2502:13,18) Kärla Paiküla; (2622) lk. teadmata; (K 1:90,88,102,118)- Püha Ilpla; (K 13:20) Kärla Sauvere; (K 26:2) Kihelkonna Tagamõisa; (K 33:2) Muhu; (K 54: 11) Valjala; (K 79:9) Kärla; (K 85:58,59) lk. teadmata, (K 84:32) (K 88:39)(K 89:80) lk. teadmata.
Noorema rauaaja tarbeasju Eestist: (1870d) Põltsamaa Kanavere; (1871:20) ja (1999:31) Põltsamaa Pajusi; (2479:3) Valjala; (K 1:30,41,45,48,62) Püha Ilpla; (K 4:4,17,19,70) Kärla Oriküla; (K 5:15) Karida, Kärla; (K24:42) Kihelkonna Lümanda; (K 25:6) Kihelkonna Lõhetuma; (K 29:32) Kärla Kogula; (K 30:44,45,51) Muhu Linnuse; (K 85:40,42,43,105); (K 88:105) (K 89:19,119) lk. teadmata.
Noorema rauaaja hoburaudsõlgi Eestist: (2486: 72b) Peetri Nurmsi; (2502:2,5) Kärla Paiküla; (2512: 28) Kodavere Raatvere; (2512:31) Püha Loona; (2513:81) Pilistvere Kivivere; (2618:1)- Kursi Saduküla; (2621:2) lk. teadmata; (K 4:95) Kärla Oriküla; (K 26:1) Kihelkonna Tagamõisa; ( K 54:4) Valjala; (K 69:1) Kihelkonna Tagamõisa; (K 83: 17,18,24) lk. teadmata.
Noorema rauaaja tarberiistu Eestist: (507:2,3) Kaarma; (1870b) Põltsamaa Kanavere; (1984:109, 110) Kodavere Alatskivi; (1999a: 2) Põltsamaa Pajusi; 82501:1) Karja, Tõre; (2501:12) Karja-Nõmme; (2502:24) Kärla; (2516:13) Anna Pujatu; (K 4:57) Kärla Oriküla; (K 15:216) Kaarma uduvere; (K 30: 52) Muhu Linnuse (K 67: 2, 53) Kaarma.
Noorema rauaaja leide Eestist: (K 3:39) Kärla Paiküla; (K 24:38)- Kihelkonna Lümanda; (1046)- Muhu, (1997:1) Otepää Päidla; (2053: 9) Kodavere Alatskivi; (250)- Tartu- Maarja Tähkvere; (2235:1,2) Laiuse Vaimastvere; (2249:2) Tartu- Maarja Vesneri; (2390:18)- Põltsamaa Kuningamäe; (2513:70)- Laiuse Lõpu.
ERM-is deponeeritud ÕES münte: (2599)- Risti Nõva; (2796:1-3) Audru Võlla.
Vanema rauaaja ehteid Eestist: (615:4) Laiuse Ripuka; (1260:5) Kanepi Pikkjärve; (1702:33)- Nõo Meeri; (1993:1,21) Urvaste Truuta; (2013:4,7) V. Maarja Triigi; (2570:32) Lüganuse Jäbara; (2604:59,118,294) Lüganuse Jäbara; (2616) Vagula Rõuge khl; (2617:132,156) Lüganuse Jäbara.
Hageri Lohu-Jaanilinna mudel.
ERM-is deponeeritud ÕES münte: (2599)- Risti Nõva; (2796:1-3) Audru Võlla.
Noorema rauaaja hoburaudsõlgi ja rinnalehti Eestist: (1661:1)- Räpina Vööbsu; (1978a:2) Kodavere Alatskivi; (1947:3) Põlva Metste; (1244)-Pilistvere Imavere; (1483:4) Kodavere Kokora; (K26: 4) Kihelkonna Tagamõisa; (K54: 1,2) Valjala; (K72:1) Kihelkonna Odalatsi (?); (K77:7)- Karja.
Eesti Muinaslinnad metalltahvli paigaldamisel Lõhavere linnamäele tehtud ülesvõte. Teises reas paremalt kolmas arheoloog Arttur Vassar ja vasakult kolmas arheoloog Harri Moora.