Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 935176-935187 of 935187 result(s).
Vabadussõda. Õhu- ja merejõud, samuti soomustatud väeosad lahingutegevuses. Välisriikide [Läti, USA, Soome, Inglismaa, Taani] laevad Tallinna sadamas. Soomusrongid nr. 1, nr. 5 ja nr. 4. Põhjapiirkonna Kommuunide Rahvakomissaride Nõukogu ja III Ülevenemaalise Tööliste Soldatite ja Talupoegade Saadikute Nõukogu fotod. Taani vabatahtlikud ja Soome ajakirjanikud Eestis. Välisriikide diplomaatide vastuvõtud 1920.a. alguses. Peeter I ausamba mahavõtmine.
Ekskursioon olümpiakeskusesse.
Näidisõppus Anne alajaamas.
Vaade Abja Värnitsa- ja Linatööstuse Ühisuse tehasekompleksile.
Kotka või must-toonekure pesa männil koos munaga
Kalakotkas lennul
Vabadussõda. Inglise ajalehe Manchester Guardian erikorrespondent William Goode 6.Jalaväepolgu külalisena. Vasakult: istuvad- polguülema abi kapten Egbert Jürmann, Sõjavägede ülemjuhataja staabi käsundusohvitser kapten Eduard Villmann, W.Goode, polguülem kapten Karl Tallo; seisavad - ?, polgu sidekomando ülem leitnant Aleksander Kulbusch (Kulgver), ?, ajalehe Pärnu Postimees toimetaja ja sõjakirjasaatja ohvitseri asetäitja Johannes Viik.
Vabadussõda. Õhu- ja merejõud, samuti soomustatud väeosad lahingutegevuses. Välisriikide [Läti, USA, Soome, Inglismaa, Taani] laevad Tallinna sadamas. Soomusrongid nr. 1, nr. 5 ja nr. 4. Põhjapiirkonna Kommuunide Rahvakomissaride Nõukogu ja III Ülevenemaalise Tööliste Soldatite ja Talupoegade Saadikute Nõukogu fotod. Taani vabatahtlikud ja Soome ajakirjanikud Eestis. Välisriikide diplomaatide vastuvõtud 1920.a. alguses. Peeter I ausamba mahavõtmine.
Lennuvaade riigivanema suveresidentsile Toila-Orul (Oru loss).
Pepsi Cola tootmine.
[Foto veel kirjeldamata]
Gaudeamus.