Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 376-400 of 934363 results.
Paraad Eesti Vabariigi 2.aastapäeval.
Vaade Jaani kirikule Harjumäelt. STEREO
Georg Kreuks - Eesti revolutsioonilise liikumise tegelane, kommunistliku partei liige 1918. Võttis osa 1924.a. Riigipöördekatse ettevalmistamisest. Langes riigipöördekatsele järgnenud lahingus. Portree.
Harald Olbrei - Rapla rajooni kolhoosi esimees.
Aleksei Bukovski. Teise maailmasõja ajal rannakaitse 10. üksiku sapöörroodu komandör Saaremaal 1940-1941. Portree.
August Feldman (Feldmann) - s. 1899 Pärnus, Nõuk. armee polkovnik, NLKP liige 1927. Teenis 1918-54 Nõuk. armees. Võttis 1918-21 osa Kodusõjast, võitleja I Tallinna Eesti Kommunistlikus Kütipolgus. Oli 1942.a. 7. eesti laskurdiviisi staabiülem, 1942-43 sama väeosa komandöri asetäitja, 1943-44 249. eesti laskurdiviisi komandöri astäitja, 1944-46 249. diviisi komandör, ajuti 8. eesti laskurkorpuse komandöri asetäitja. 1947-51 oli TRÜ kateedrijuhataja, 1951-54 ENSV sõjakomissar. Portree.
August Feldman. Täispikkuses fotol - seisab sõjaväe vormis.
Viktor Štšelkov. 7. eesti laskurdiviisi 482 luureroodu võitleja. Portree.
Rudolf Stockberg (Aleksandri poeg). Kodusõja veteran (sh 1. Tallinna Eesti Kommunistlik Kütipolgu komandör 1920.a.), Teise Maailmasõja ajal Tallinna 4. hävituspataljoni ülem, hiljem personaalpensionär. Foto kivikoobastes
Sakalas nõupidamine.
Mati Nuude
Vladimir Gumanenko, mereväelane. Nõukogude Liidu kangelane 3. apr. 1942.a., kes Punalipulise Balti laevastiku torpeedokaatri ohvitserina võttis osa Eesti NSV kaitse- ja vabastamislahingutest 1941-1944. Portree.
Emil Hartikainen. ELKNÜ Tartu maakonna Saadjärve valla komsorg 1948-1949. Portree.
Viktor Vaht, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär.
Mati Nuude
Eesti meister iluuisutamises Aleksander Reedre (Reeder) ja abikaasa Ksenia Reedre (Reeder).
Eesti Rahvusfondi 40. aastapäeva tähistamine Stockholmi Eesti Majas.
Ridala [Vigala...]
Ida Schwalbe ja tütarlaps Christel Herzig Hamburgis.
Esemeid Tallinna kaevamistelt, 1953. a. Puust taldrik.
Noorema rauaaja ehteid.
Hõbeleide Muhu linnuselt ja nõel Vaivarast.
Olga Lauristin tuvastamata kaaslastega (fotokoopia Olga Lauristini isiklikust pildialbumist)
Pilistvere
Esemeid Tallinna kaevamistelt, 1953. a. 4061:4401, 2715, 4611, 4267, 2625.