Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 923201-923201 of 934967 result(s).

View Foto

Details
Reference CodeERAF.2.1.5212.1
TypePhoto
WWW VisibilityPublic
Content data
Content text: Edited 8. Eesti Laskurkorpuse, 249. eesti laskurdiviisi, 917. laskurpolgu poliittöötajaid.
Period 1942
Person on Photo
Start reading from left top.
Row No Last Name First Name Notes (About Person Generally) Notes (Person On Foto)
1 1 Joakit Voldemar 07.03.1913-22.07.1958. Valga maakonna TSN Täitevkomitee esimees enne II maailmasõda. Sõjas Laskurkorpuse 249. laskurdiviisi 917. laskurpolgu poliittöötaja, peale sõda õppis Tallinna Juriidilises koolis, ENSV Ülemnõukogu presiidiumi asjadevalitseja Vanemleitnant. 917. laskurpolgu 2. pataljoni partorg
1 2 Sepp Vanemleitnant. Vanemleitnant. 917. laskurpolgu staabiülema abi šifreerimise alal.
1 3 Millert Elmar 03.03.1912-27.09.1990. ELKNÜ Tartumaa komitee büroo liige 1940-41, 1946-49. 1940 Rahva Omakaitse Tartu-Valga ringkonna juht. 1941 Tartumaa hävituspataljon. II ms Laskurkorpuse 249. laskurdiviisi keemiaroodu komissari kt ja 917. polgu partorg Kapten. Vanemleitnant. 917. laskurpolgu partorg.
1 4 Tamm Hugo Eesti Laskurkorpuse 917. polgu pataljoni komandöri asetäitja poliitalal, kapten. EKP Võru Maakonnakomitee sekretär Kapten. 917. laskurpolgu, 120. mm miinipildujapatarei komandöri asetäitja poliitalal.
1 5 Gernson Aleksander Eesti Laskurkorpuse vanemseersant Vanemseersant.
2 1 Tõnissoo Arnold Augusti p, kapten, asetäitja poliitilisel alal Vanemleitnant. 917. laskurpolgu automaatroodu poliitjuht.
2 2 Kanošin N. M. Nooremleitnant. 917. laskurpolgu I pataljoni partorg.
2 4 Virkoja Valdek Pauli p. Vanemleitnant. 917. laskurpolgu sanitaarrühma komandör.
2 6 Karu Kaarel Jakobi p. II maailmasõja ajal Eesti Laskurkorpuse 917. laskurpolgu 1. pataljoni komandöri asetäitja poliitilisel alal Nooremleitnant. 917. laskurpolgu 1. pataljoni komandöri asetäitja poliitilisel alal
2 8 Johanson Kaarel Peetri p Nooremleitnant. 917. laskurpolgu 3. pataljoni partorg.
Administrative
Additional description
Actions
Technical data
Sub-version: negatiiv; Color: must-valge; Frame: 2,4x3,6;