Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 76-100 of 855846 result(s).
8. Eesti Laskurkorpuse staabi administratiiv-majandusjaoskonna intendantliku varustuse töökoja meistrid.
Kaardiväelippude kätteandmine Nõukogude Eesti väeosadele.
Ujuvahendid tõugatakse vette. Nõukogude väed veekogu forsseerimas
8. Eesti Laskurkorpuse suurtükiväe juhataja-polkovnik Johann Mäe koos tütardega.
Velikije Luki lahingu eest autasustatute rivi.
Vanemleitnant Aleksander Aule, Ivani poeg - Teise maailmasõja ajal 917. laskurpolgu propagandist.
Lahingulippude üleandmine sõjaväeüksustele.
Grupp 22. Territoriaalkorpuse võitlejaid.
Grupp 1. Eesti üksiku tagavarapolgu kunstilise isetegevuse ansambli liikmeid.
8. Eesti Laskurkorpuse valikvõistlustest osavõtjaid 7. eesti laskurdiviisi 27. laskurpolgu laagris. Esiplaanil võistleja Urke - kolmas koht kaugushüppes.
Hugo Veltmander (Ivani poeg) koos perekonnaga ateljeefotol.
Johannes Vedro (Vedru) perekonnaga.
Rudolf Vakman koos abikaasa Linda Salmiga.
Hans Saks - võttis alates 1917. aastast aktiivselt osa kommunistliku partei tööst. Fotol perekonnaga.
Nikolai Riuhkrand abikaasaga müüri taustal poseerimas.
7. eesti laskurdiviisi 86. üksiku meditsiinilise sanitaarpataljoni ohvitseid Arved Kalvo ja Gotlieb Nugis.
7. Eesti Laskurdiviisi 86. üksiku meditsiinilise sanitaarpataljoni juhtkond, A.Nordberg ja A.Kalvo.
354. laskurpolgu 3. pataljoni taktikalised õppused. 45mm kahuri kahurväelased vahetavad positsiooni.
354. laskurpolgu lipupaviljon.
354. laskurpolgu 3. pataljoni taktikalised õppused. J.Moorkopi tankitõrjepüsside rühma võitlejaid positsioonil.
354. laskurpolgu 3. pataljoni taktikalised õppused. J.Moorkopi tankitõrjepüsside rühma võitlejaid positsioonil.
354. laskurpolgu 3. pataljoni komandör Kevvai võitlejad taktikalistel õppustel.
354. laskurpolgu 3. pataljon taktikalistel õppustel. Keskpaiga raskekuulipilduja positsioonil.
354. laskurpolgu 3. pataljoni taktikalised õppused. Moorkopi tankitõrje püsside rühm vahetab positsiooni.
Alfred Udras (Johannese poeg; sünd. 1896). Oktoobris 1917.a sai NLKP liikmeks, aastatel 1917-1922 oli Punaarmees rea- ja juhtivkoosseisus, 1922.a majandusala juhtivatel kohtadel.