Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 351-375 of 928830 result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Aeroelektri laboratooriumi näitusel kasutatud fotokoopia Teaduslik-Tehnilise komitee tunnistusest 1970 (Decade) EAA.5311.100.352.38View
Aeroelektri laboratooriumi näitusel kasutatud fotokoopia Rahvamajanduse Saavutuste Näituse peakomitee tunnistusest 1970 (Decade) EAA.5311.100.352.33View
Aeroelektri laboratooriumi näitusel kasutatud fotokoopia Ülemnõukogu Presiidiumi tunnistusest 1970 (Decade) EAA.5311.100.352.27View
Aeroelektri laboratooriumi näitusel kasutatud fotokoopia Rahvamajanduse Saavutuste Näituse tunnistusest 1970 (Decade) EAA.5311.100.352.20View
Kivistiku matus 1960 (Decade)-1970 (Decade) EAA.5311.100.351.12View
Hugo Marrani haud 1968 EAA.5311.100.351.7View
Hugo Marrani haud 1968 EAA.5311.100.351.6View
Johannes Voldemar Veski perekonna haud 1950 (Decade)-1970 (Decade) EAA.5311.100.351.1View
Jaan Reinet väljasõidul kõnelemas 1960 (Decade)-1970 (Decade) EAA.5311.100.350.54View
Tartu Ülikooli töötajad väljasõidul 1960 (Decade)-1970 (Decade) EAA.5311.100.350.28View
Jaan Reinet välismaal reisil 1960 (Decade)-1970 (Decade) EAA.5311.100.349.15View
Jaan Reinet tüdrukuga 1940 (Decade)-1950 (Decade) EAA.5311.100.349.11View
TRÜ dotsent, füüsika-matemaatikakandidaat, ENSV teeneline leiutaja, Nõukogude Eesti preemia laureaat teaduse ja tehnika alal Jaan Reinet, portree 1970 (Decade)-1980 (Decade) EAA.5311.100.349.10View
Jaan Reinet, portree 1940 (Decade)-1950 (Decade) EAA.5311.100.349.3View
Linda Rindla, portree 28.06.1953 EAA.5311.100.349.2View
Jaan Reinet põllutööl Saksa okupatsiooni ajal 1940 (Decade) EAA.5311.100.349.1View
TRÜ füüsika kolmanda kursuse tudengid 1957 EAA.5311.100.347.16View
Jaan Reinet kolleegidega 1950 (Decade)-1960 (Decade) EAA.5311.100.347.8View
Hapniku aerosoolionisaatori skeem 1950 (Decade)-1970 (Decade) EAA.5311.100.355.40View
Hapniku aerosoolionisaatori elektriskeem 1950 (Decade)-1970 (Decade) EAA.5311.100.355.30View
Inhalaator-ionisaatori osa elektriskeem 1950 (Decade)-1970 (Decade) EAA.5311.100.355.23View
Inhalaator-ionisaatori osa skeem 1950 (Decade)-1970 (Decade) EAA.5311.100.355.18View
Hingamisaparaadi skeem 1950 (Decade)-1970 (Decade) EAA.5311.100.355.10View
Elektroaerosoolide inhalaator 1950 (Decade)-1970 (Decade) EAA.5311.100.355.8View
Aeroelektri laboratooriumi seade 1950 (Decade)-1970 (Decade) EAA.5311.100.354.120View