Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 351-375 of 5000 (Limited) result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr 6 suurtükiplatvorm „Rummu Jüri“ ja patarei meeskond. 08.1919 EFA.10.3.3103View
Sõjamuuseumi eksponaadid - bolševistlikke loosungeid ja plakateid - Vabadussõja trofeed. 1925-1935 EFA.114.3.3123View
Vabadussõda. 2. diviisi ülema abi käsundusohvitser alamkapten Karl-Hans Ainson. 08.1919 EFA.114.3.3160View
2.Diviisi staabi ohvitser alamkapten August Saar. 1920 EFA.114.3.3167View
Vabadussõda. 2.Jalaväepolgu ülem kapten Aleksander Rosalk (Rosalka) 01.1920 EFA.114.3.3170View
Vabadussõda. Kuperjanovi Partisanide Pataljoni sõdur Aleksander Sepp pärast põgenemist Nõukogude Vene sõjavangist ning tagasi jõudmist Eestisse. 1919 EFA.114.3.3182View
Vabadussõda. Kaitseliidu ülem Eduard Alver. 1919 EFA.10.3.3249View
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.3 komandant kapten Oskar Luiga (paremal) ja rongi adjutant sõjaväeametnik Arthur Mahnke. 09.1919 EFA.10.3.3260View
Vabadussõda. Soome Eesti Abistamise Peatoimkonna esimees, kindlustusseltsi Salama tegevdirektor Oskari Louhivuori. [1919] EFA.10.3.3267View
Vabadussõda. Soome Eesti Abistamise Peatoimkonna esindaja Eestis Lauri Kettunen. 1919 EFA.10.3.3268View
Vabadussõda. 3.Jalaväepolgu 1.pataljoni ülem alampolkovnik Paul Kunnus. 04.1919 EFA.114.3.3297View
Sõjaväe ringkonnakohtu esimees kindralmajor Gustav Kunnos. 1926 EFA.82.3.4927View
Suurtükiväe inspektuuri töötajad, ees keskel kolonel Hugo Kauler. 03.1932 EFA.82.3.4933View
Jõelaev Kungla. 31.05.1925 EFA.10.3.5241View
Vabadussõda. 1.Soome Vabatahtlike Salga adjutant leitnant Elmar Kirotar. 1919 EFA.10.3.9516View
Vabadussõda. Soomusrongide Diviisi staabiülem alampolkovnik Johannes Poopuu (paremal) ja operatiivadjutant alamleitnant Aleksander Tilger (Tilgre). 11.1919 EFA.114.3.5859View
Scoutspolgu ülem alampolkovnik Friedrich Pinka. 1920 EFA.114.3.5860View
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.3 komandant alampolkovnik Oskar Luiga (vasakul) ja Soomusrongide Diviisi ülem polkovnik Karl Parts. 01.1920 EFA.114.3.5861View
1.Diviisi Tagavarapataljoni ohvitserid. Esireas keskel pataljoniülem kapten Aleksander Scheervel (Selvet). 03.1920 EFA.114.3.5935View
Inseneripataljoni telegraafiroodu ülem lipnik Edgar Treuhold (Treuholdt) (vasakul) ja sama pataljoni ohvitser alamleitnant Fredrik Jakobson. 1921 EFA.10.3.6010View
Eesti sõjaväe telegraafi mehaanikud kommutaatori juures. 1920 EFA.10.3.6016View
Vene armee 32. Siberi kütipolgupolgu pataljoniülem kapten Ernst Põdder. 1914(Supposed) EFA.10.3.6473View
Vene armee 32. Siberi kütipolgupolgu pataljoniülem kapten Ernst Põdder. 1914(Supposed) EFA.10.3.6474View
Vene armee 18.Siberi kütipolgu kuulipildujate komando ülem staabikapten Oskar Luiga. 1917 EFA.136.4.429View
Saaremaa sõjalise operatsiooni käigus Saksa sõjavangi sattunud ja sealt põgenenud 1.Eesti polgu ohvitserid (erariietes) koos 1.Eesti brigaadi ülema polkovnik Aleksander Tõnissoni (taga kõrgemal) ja 1. Eesti polgu ohvitseri kapten Karl Partsiga (tagumises reas vasakult 2.) 1918. EFA.114.4.456View