Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 926026-926050 of 931510 result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Nõukogude Eesti preemia kätteandmine helilooja Eino Tambergile.Tallinn04.12.1967Vladimir Gorbunov;Erich NormanEFA.204.0.73527View
Nõukogude Liidu marssal I. Birjusov (paremal) ja 249. Eesti Laskurdiviisi komandör polkovnik A. Feldman Eesti NSV fašistlikest okupantidest vabastamise 20. aastapäeva piduliku koosoleku vaheajal vestlemas.Tallinn10.1964Vladimir Gorbunov;Erich NormanEFA.204.0.65728View
Eestimaa Kommunistliku Partei XIV kongressist osavõtjad (vasakult) sotsialistliku töö kangelane K. Kärber, Tallinna Masinaehitustehase kommunistliku tööbrigaadi brigadir A. Valdov, sotsialistliku töö kangelane „Volta“ tehase stantsija N. Ojasaar ja „Viisaastaku“ kolhoosi zootehnik L. Veinjärv.Tallinn01.1964Vladimir Gorbunov;Erich NormanEFA.204.0.65762View
Eesti NSV 25. aastapäeva pidustustele saabunud Soome välisminister A. Karjalaineni ja tema abikaasa vastuvõtt Tallinna Meresadamas.Tallinn07.1965Vladimir Gorbunov;Erich NormanEFA.204.0.69391View
Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee I sekretär J. Käbin Eesti NSV fašistlikest okupantidest vabastamise 20. aastapäeva miitingul Komsomoli-nimelisel staadionil kõnelemas.Tallinn01.10.1964Vladimir Gorbunov;Erich NormanEFA.204.0.65729View
Rahvasaadikud (vasakult) Tartu 7. keskkooli õpetaja V. Kõiv, Pärnu 1. keskkooli õppealajuhataja V. Kaljo, Risti 8-klassilise kooli õpetaja L. Reimann, Tallinna 1. keskkooli õpetaja M. Kärner ja Elva keskkooli õppealajuhataja Eesti NSV Ülemnõukogu kuuenda koosseisu kolmanda istungjärgu vaheajal vestlemas.Tallinn01.1964Vladimir Gorbunov;Erich NormanEFA.204.0.65760View
Eestimaa Kommunistliku Partei esimene sekretär J. Käbin heliloojale Heino Ellerile Nõukogude Eesti preemia laureaadi diplomit ja rinnamärki üle andmas.Tallinn12.1965Vladimir Gorbunov;Erich NormanEFA.204.0.69587View
Eesti NSV 25. aastapäeva pidustustele saabunud Soome Kommunistliku Partei peasekretär V. Pessi Tallinna Meresadamas kõnelemas.Tallinn07.1965Vladimir Gorbunov;Erich NormanEFA.204.0.69392View
Eestimaa Kommunistliku Partei XIV kongressi delegaadid (vasakult) V. Klementi nimelise Õmblusvabriku direktor M. Koškina, Tallina Mõõduriistade Tehase tööline E. Erin ja vana kommunist personaalpensionär A. Koni.Tallinn01.1964Vladimir Gorbunov;Erich NormanEFA.204.0.65763View
Eestimaa Kommunistliku Partei XIV kongressi delegaadid (paremalt) Tartu Riikliku Ülikooli õppejõud Ernst Raudam, Lembit Järv ja Lembit Nädal.Tallinn01.1964Vladimir Gorbunov;Erich NormanEFA.204.0.65764View
Eesti NSV Ülemnõukogu kuuenda koosseisu neljanda istungjärgu delegaadid (paremalt) Tallinna Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee esimees J. Undusk, Tartu linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee esimees A. Karu, Narva Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevesimees M. Jangolenko, vabriku „Punane Koit“ tööline V. Tibar ja kolhoosi „Sõprus“ zootehnik V. Lõhmus enne istungjärgu algust vestlemas.Tallinn06.1964Vladimir Gorbunov;Erich NormanEFA.204.0.65761View
Eestimaa Kommunistliku Partei XIV kongressi delegaadid vasakult personaalpensionär I. Rosental, Tartu Autobussipargi autojuht V. Volkonski, füüsikamatemaatikateaduste doktor T. Luštšik ja Tartu Riikliku Ülikooli rektor F. Klement.Tallinn01.1964Vladimir Gorbunov;Erich NormanEFA.204.0.65765View
Trusti „Eesti Põlevkivi“ Viru kaevanduse rikastusvabriku sisevaade.Kohtla-Järve19.02.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94185View
Valgevene NSV-st saadud isekallutajad trusti „Eesti Põlevkivi“ Narva karjääris.Narva03.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94198View
Trusti „Eesti Põlevkivi“ Narva karjääri brigadir-masinist R. Toikka uuel ekskavaatoril ЗШ 20/75 töötamas.Narva linn;03.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94197View
Sammekskavaatorid trusti „Eesti Põlevkivi“ Narva karjääris töötamas.Narva03.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94195View
Trusti „Eesti Põlevkivi“ Viru kaevanduse laadimismasina I PNB-2 juht R. Aps koristuses.Kohtla-Järve19.02.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94187View
Trusti „Eesti Põlevkivi“ kaevanduse nr 4 masinist A. Jänes söekombainiga ΓШ-68 töötamas.Kohtla-Järve19.02.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94186View
Trusti „Eesti Põlevkivi“ Viru kaevanduse (endine kaevanduse nr 7) rikastusvabriku radiaaltihendusseade.Kohtla-Järve19.02.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94184View
Kohta-Järve linna uues elamurajoonis.Kohtla-Järve18.02.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94432View
Uus ealmurajoon Kohtla-Järvel.Kohtla-Järve19.02.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94286View
M. Gorki nimelise kultuurimaja laste käsitööringi juhendaja E. Uudeküll (paremal) ringi liikmeid juhendamas.Kohtla-Järve20.02.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94287View
Trusti „Eesti Põlevkivi“ Viru kaevanduse kaevurid (vasakult) V. Tihhomirov ja A. Gontšarov ning kaevandusesisesetranspordi jakoskonna ülem A. Kingisepp mõtteid vahetamas.Kohtla-Järve13.02.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94188View
Põlevkivi kaevanduse trusti „Eesti Põlevkivi“ Narva karjääris.Narva03.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94196View
Vabariiklikust põllumajandustööajate nõupidamisest osavõtjad Võru rajoonist (vasakult): „Edasi“ kolhoosi esimees K. Rist, sama kolhoosi brigadir, sotsialistliku töö kangelane E. Tee ja peaagronoom J. Peets vaheajal mõtteid vahetamas.Tallinn linn;Tallinn;;22.03.1972Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.93973View