Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 10-10 of 5000 (Limited) result(s).

View Foto

Details
Reference CodeERA.4949.1.225.149
TypePhoto
WWW VisibilityPublic
Content data
Content text: Edited Professor Paul Ariste juubeli tähistamine TRÜ aulas.
TopicsKeeleteadus. Kirjandusteadus
Person on Photo
Start reading from left top.
Row No Last Name First Name Notes (About Person Generally) Notes (Person On Foto)
1 1 Künnap Ago keeleteadlane kõnepuldis
1 2 Peep Harald kirjandusteadlane
1 3 Serebrennikov Boris
1 4 Maamägi Viktor 12.10.1917 Venemaa - 31.05.2005. Ajaloolane. 1951- 1968 ENSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi direktor. Akadeemik. Ühing "Teadus" esimees
1 6 Koop Arnold 16.07.1922-21.04.1988. 1960-68 Tallinna Pedagoogilise Instituudi rektor, 1968-70 ENSV kõrg- ja keskerihariduse minister, 1970-88 Tartu ülikooli rektor
1 7 Ariste Paul 1905-1990, keeleteadlane, kaasaegsele fennougristikale alusepanija Eestis, TÜ õppejõud, eesti keele ja soome-ugri keelte kateedri juhataja, Eesti TA akadeemik (1954), Helsingi ülikooli audoktor (1969), Szegedi ülikooli audoktor (1971), Tampere ülikooli audoktor (1975), Läti ülikooli audoktor (1989), paljude rahvusvaheliste teadusseltside auliige ja välisliige
1 8 Rüütel Arnold Snd 10.05.1928. 1949-63 töötas põllumajanduses, 1963-69 Tartu näidissovhoosi juht, 1969-77 EPA rektor, 1977-79 EKP KK sekretär põllumajanduse alal, 1979-83 ENSV MN esimehe esimene asetäitja, 1983-90 ENSV ÜN Presiidiumi esimees, 1990-92 ÜN esimees, 2001-2006 EV President
1 11 Sõgel Endel 17.06.1922-7.12.1998. Kirjandusteadlane, 1968-1988 Keele ja Kirjanduse Instituudi direktor
Geographic Information
Admin Unit Place Specifics
Tartu
Administrative
Additional description
Actions
Technical data
Color: must-valge;