Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 101-122 of 122 result(s).
Eesti Ametiühingute Keskliidu organisatsioonilise osakonna juhataja Arnold Jaanus.
Eesti Ametiühingute Keskliidu tehniline sekretär Evald Priks.
Üleriikliku Maatöörahva Ühingu esimees Aleksander Aben.
Johannes Lauristin Riigivolikogu II istungjärgu 24. augustil 1940. aastal kõnelemas.
Eesti NSV Riigivolikogu II istungjärk 24. augustil 1940. aastal Toompea lossis.
Kirjanik Friedebert Tuglas kõnelemas.
Kruus, Hans – eesti ja põhjamaade ajaloo professor, „Eesti Ajaloo“ peatoimetaja.
21-aastane eesti malemeister Paul Keres.
Liina Reiman Tiina osas A. Kitzbergi „Libahundis“.
Liina Reiman Solveigi osas H. Ibseni „Peer Gyntis“.
Vaade Lasnamäe paemurrule.
Vaade Lasnamäe paemurrule.
Vaade Lasnamäe paemurrule.
Helilooja Aleksander Läte Tähtvere pargis suusatamas.
Helilooja Aleksander Läte tennist mängimas.
M. I. Kalininiga ühes treipingi taga töötanud Raudtee Peatehase tööline Tamberg.
Ehitustööliste Ametiühingu Kunda osakonna juhatus (paremalt): esimees R. Jurtom, juhatuse liige A. Rodi, asjaajaja Magda Tunnel, kantseleiametnik Laine Paumets, sekretär O. Tölpus, laekur A. Lokk ja juhatuse liige J. Purk.
Lukkseppade töötuba Kunda tsemenditehases.
Pöörlevahjude paar Kunda tsemenditehases.
Leena ja Hindrik (Hendrik) Luts – kirjanik Oskar Lutsu vanemad.
Kunda tsemendivabriku üldtehniline juhataja S. Bogojavlenski vabriku kontori aias esimese toruveski „kuradikese“ juures.
Üle vaade Kunda jõe silla Kunda tsemenditehasele.