Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 51-75 of 122 result(s).
Üleriikliku Maatöörahva Ühingu sekretär-organisaator Ferdinand Eisen.
Üleriikliku Maatöörahva Ühingu esimees Aleksander Aben.
Eesti Ametiühingute Keskliidu tehniline sekretär Evald Priks.
Eesti Ametiühingute Keskliidu organisatsioonilise osakonna juhataja Arnold Jaanus.
Eesti ametiühingute Keskliidu esimees Herman Arbon.
Eesti Ametiühingute Keskliidu sotsiaalosakonna juhataja Boris Sürje.
Eesti Ametiühingute Keskliidu abiesimees Erich Kadakas (vasakul) ja nõunik Karl Samro.
Kostroma tööliste kingituse Eesti töölistele 1928. aastal Eesti Ametiühingute Keskliidus.
Hoone Võidu väljakul, mille viiendal korrusel asus Eesti Ametiühingute Keskliit.
Eesti Ametiühingute Keskliidu kantselei ja majandusosakonna juhataja Elvine Tamm
Eesti Ametiühingute Keskliidu kantselei.
Töölised tervitavad Eesti Riigivolikogu delegatsiooni tagasisaabumise puhul Moskvast.
Töölised tervitavad Eesti Riigivolikogu delegatsiooni tagasisaabumise puhul Moskvast.
Moskvast tagasi saabunud Eesti Riigivolikogu delegatsiooni liikmed Balti jaamas.
Dekoreeritud vedur, mis tõi Eesti Riigivolikogu delegatsiooni Moskvast tagasi Tallinna.
Tööliste rongkäik teel miitingule 24. juulil 1940. aastal.
Tööliste rongkäik Pikal tänaval Nõukogude Liidu saatkonna hoone ees 24. juulil 1940. aastal.
Tööliste rongkäik Viru tänava kaudu Pikale tänavale siirdumas.
Sõjaväelased rahvamiitingul Võidu väljakul 24. juulil 1940. aastal.
Riigivolikogu liikmed sõjaväe poliitiline peajuht P. Kreedo (paremal) ja I. Oinas vaguniaknal enne delegatsiooni ärasõitu Moskvasse.
Riigivolikogu esimene abiesimees A. Janson (vasakul) koos Tallinna linnapea A. Kiidelmaaga vaguniaknal enne delegatsiooni ärasõitu Moskvasse.
Tallinna tööliste lahkumine Balti jaamast pärast Riigivolikogu delegatsiooni ärasõitu Moskvasse.
Tallinna tööliste esindajad Balti jaamas Eesti Riigivolikogu delegatsiooni Moskvasse saatmas.
Eesti Riigivolikogu delegatsioon koos Narva ametiühingute esindajatega enne ärasõitu Moskvasse Narva jaamas.
Nõukogude Liidu saadik Eestis V. Botškarjov (vasakul) ja siseminister M. Unt Balti jaamas Riigivolikogu delegatsiooni Moskvasse saatmas.