Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 76-100 of 122 result(s).
Riigivolikogu liikmed sõjaväe poliitiline peajuht P. Kreedo (paremal) ja I. Oinas vaguniaknal enne delegatsiooni ärasõitu Moskvasse.
Eesti Riigivolikogu delegatsioon koos Narva ametiühingute esindajatega enne ärasõitu Moskvasse Narva jaamas.
Tallinna tööliste lahkumine Balti jaamast pärast Riigivolikogu delegatsiooni ärasõitu Moskvasse.
Riigivolikogu esimene abiesimees A. Janson (vasakul) koos Tallinna linnapea A. Kiidelmaaga vaguniaknal enne delegatsiooni ärasõitu Moskvasse.
Riigivolikogu liikmed peaminister J. Vares ja sõjaväe poliitiline peajuht P. Keerdo enne ärasõitu Moskvasse Balti jaamas.
Nõukogude Liidu saadik Eestis V. Botškarjov (vasakul) ja siseminister M. Unt Balti jaamas Riigivolikogu delegatsiooni Moskvasse saatmas.
Moskvast tagasi saabunud Eesti Riigivolikogu delegatsiooni liikmed Balti jaamas.
Dekoreeritud vedur, mis tõi Eesti Riigivolikogu delegatsiooni Moskvast tagasi Tallinna.
Tööliste miiting Võidu väljakul Eesti vastuvõtmise puhul NSV Liidu koosseisu.
Tööliste miiting Võidu väljakul Eesti vastuvõtmise puhul NSV Liidu koosseisu.
Tööliste miiting Võidu väljakul Eesti vastuvõtmise puhul NSV Liidu koosseisu.
M. I. Kalinini endised töökaaslased Raudtee Peatehastes pildistatuna tehase nimetamise puhul M. I. Kalinini nimelise Raudteetehaseks.
Kostroma tööliste kingituse Eesti töölistele 1928. aastal Eesti Ametiühingute Keskliidus.
Kõva karamelli valmistamise osakond kompvekitehases “Kave”.
Karamelli valmistamise masin „kuulipilduja“ karamelli osakonnas kompvekitehases “Kave”.
Kompvekitehase “Kave” direktor Ellen Marvits oma töölaua taga.
Üleriikliku Maatöörahva Ühingu sekretär-organisaator Ferdinand Eisen.
Töölised tervitavad Eesti Riigivolikogu delegatsiooni tagasisaabumise puhul Moskvast.
Töölised tervitavad Eesti Riigivolikogu delegatsiooni tagasisaabumise puhul Moskvast.
Eesti Ametiühingute Keskliidu kantselei.
Eesti Ametiühingute Keskliidu kantselei ja majandusosakonna juhataja Elvine Tamm
Hoone Võidu väljakul, mille viiendal korrusel asus Eesti Ametiühingute Keskliit.
Eesti Ametiühingute Keskliidu abiesimees Erich Kadakas (vasakul) ja nõunik Karl Samro.
Eesti Ametiühingute Keskliidu sotsiaalosakonna juhataja Boris Sürje.
Eesti ametiühingute Keskliidu esimees Herman Arbon.