Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 1-25 of 65 result(s).
Ajakirja Eesti tehnika toimetus. Vasakult: 1. Annusson, 3. Bürger.
Sotsiaal demokraatliku partei keskkomitee I rida vasakult: 1. A. Oinas, 2. Rei, 3. M. Martna,4. Aline Ostra-Oinas, 5. K. Ast, II rida vasakult: 9. Palvadre, 11.Tulp, 12.Vain,13. K. Virma, 14. Martna (noorena)
I Eesti näitlejate kongress (grupipilt osavõtjaist) II rida vasakult: 6. K. Menning, 7. Simm.
Eesti töösturite kongress. Vasakult 1. [Vabrikute Ühisuse] esimees Luther, 2. Börsi komitee esimees K.Päts, 3. Uus Börsi komitee esimees A. Janson.
Vallasekretäride kongress Tallinnas (grupipilt osavõtjatest].
Tallinna Realkooli kehakultuuri rühm. Vasakult 4. A. Lurich.
Tallinna linna ajaloolised edustajad (skeem)
Politsei peavalitsuse ülemad koos siseminister Karl Eenpaluga (Einbund) 1. rida (laua taga) vasakult 5.
Tallinna linna valitsus. I rida vasakult: 1. Veidermann, 2. linnapea Uusson, 4. linnanõunik Pullissaar, II rida vasakult: 2. linnanõunik Bürger.
Tallinna Börsi komitee 1921.a. I rida vasakult: 4. K. Päts, 5. A. Janson. II rida vasakult: 5. Luther.
Vaba Maa toimetus. I rida vasakult: 2. Anderkopp, 3. J. Seljamaa, 4. A. Veiler, II rida vasakult: 7. J. Suiga.
Kunstnik H. Laipmann (Laikmaa) koos oma õpilastega.
Suurbritannia sõjalise esindaja major J.T.Bavini (põrandal vasakult 2.) lahkumine Eestist. Lahkumispeol osalenud Ohvitseride Keskkasiinos.
Üleriiklikust kaupmeeste kongressist osavõtjad. I rida vasakult: 4. Konstantin Päts.
Suurbritannia sõjalise esindaja major J.T.Bavini lahkumine Eestist (esireas vasakult 5.). Lahkumispidu Ohvitseride Keskkasiinos.
Skautide maleva pealikud.
Tallinna politsei juhtivad tegelased koos siseminister Karl Eenpaluga (vasakult 3.)
Raudteelaste Liidu juhatus 1920.a.
II Üleriiklikust põllumeeste kongressist osavõtjad.
Raudteelaste kongress Tallinnas (grupipilt osavõtjaist).
Tallinna Kõrgema Muusikakooli õpetajad.
Eesti töösturite kongress Estonias (grupipilt osavõtjatest)
Vabadussõda. Tartu rahukonverentsi Eesti Vabariigi delegatsiooni liikmed. Vasakult: välisministri abi Ants Piip, sõjavägede ülemjuhataja staabi ülem kindralmajor Jaan Soots, delegatsiooni juht, välisminister Jaan Poska, Asutava Kogu abiesimees Julius Seljamaa, Asutava Kogu liige Mait Püümann (Püümets).
Harju maakonna valitsus.