Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 26-50 of 65 result(s).
Ühistegevuse kursus Tallinnas 1918. (grupp osavõtjaid).
Ühistegevuse kursused Tallinnas 1920. (grupp osavõtjaid).
Ülemaaline riigi ja omavalitsuse asutuste teenijate kongress (osavõtjad).
Raudteelaste kongress Tallinnas (grupipilt osavõtjaist).
Raudteelaste Liidu juhatus 1920.a.
I Eesti Vabatahtlike Tuletõrjujate kongress Tallinnas. (II rea keske heledas ülikonnas A. Birk).
Vallasekretäride kongress Tallinnas (grupipilt osavõtjatest].
Ülemaaline noorsookongress (grupipilt osavõtjatest)
Tütarlaste Kommertskooli õpetajad (grupipilt).
Tallinna Realkooli kehakultuuri rühm. Vasakult 4. A. Lurich.
Eesti Spordi Liidu juhatus 1920.a. I rida vasakult: 1. Tõnsson, 2. Anderkopp.
Skautide maleva pealikud.
Eesti kunstnike koosolekust osavõtjad: I reas vasakult 1. Paul Sepp, 2. Kristjan Raud, 3. Johannes Einsild, 4. Kristine Mei, 5. Aleksander Tassa, 6. Paul Raud, 7. Peet Aren; II reas vasakult 1. Osvald Eslon, 2. Eduard Mässo, 3. Roman Nyman, 4. Balder Tomasberg, 5. Nikolai Triik, 6. Aleksander Krims (Radava), 7. Voldemar Kango-Pool, 8. Aleksander Grinev ja 9. Aleksander Mülber (Mühlberg).
Eesti kunstnikud I Eesti kunsti ülevaatenäitusel. Ees keskel August Weizenberg. I reas vasakult: Paul Raud, Jaan Siirak, Aleksander Krims (Radava), haridusminister Juhan Kartau, Dora Gordin, Peet Aren, Roman Haavamägi (Espenberg), Hanno Kompus; II reas Paul Sepp, Osvald Eslon, Ludvig Oskar, August Roosileht, Aleksander Mülber, Lydia Mei, Roman Nyman, Osvald Jungberg-Noormägi; III ja IV reas Nikolai Triik, Villem Ormisson, Eduard Taska, Lydia Vademan-Jans, Jüri Riis, Anton Starkopf, A. Antson, Kristine Mey, Rudolf Paris, Aleksander Tassa, Ado Vabbe, Eduard Wiiralt.
Eesti kunsti ülevaatenäitus (vaade näitusesaali).
Kunstnik H. Laipmann (Laikmaa) koos oma õpilastega. Laipmann paremalt 3. I rida vasakul Oskar Kallis, II rida paremalt : 1. A. Vaga, 2. Laikmaa.
Kunstnik H. Laipmann (Laikmaa) koos oma õpilastega.
Eesti kirjanike kongressist osavõtjad. I rida vasakult: 2. Fr. Tuglas, 4. Kitsberg, 5. Semper, 8. A. Haava, II rida vasakult : 7. A. Alle.
I Eesti näitlejate kongress (grupipilt osavõtjaist) II rida vasakult: 6. K. Menning, 7. Simm.
Pandorini näitlejad.
Grupp Estonia näitlejaid. I rida vasakult: 3. Robert Rood, 2.[Betty Kuuskema], II rida paremalt: 4. R.Kull.
I Eesti näitlejate kursus Valvajas. I rida vasakult: 8.J. Vilms.
Proua Kevendi teatrikursused.
Tallinna Kõrgema Muusikakooli õpetajad.
Estonia orkester ja segakoor R. Kulli juhtimisel.