Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 51-65 of 65 result(s).
Suurbritannia sõjalise esindaja major J.T.Bavini (põrandal vasakult 2.) lahkumine Eestist. Lahkumispeol osalenud Ohvitseride Keskkasiinos.
Suurbritannia sõjalise esindaja major J.T.Bavini lahkumine Eestist (esireas vasakult 5.). Lahkumispidu Ohvitseride Keskkasiinos.
Otsekoheste Maksude Peavalitsuse ametnikud ja teenistujad. Istujatest vasakult 6. rahaministri abi Konstantin Rosendorf.
Vabadussõda. Tartu rahukonverentsi Eesti Vabariigi delegatsiooni liikmed. Vasakult: välisministri abi Ants Piip, sõjavägede ülemjuhataja staabi ülem kindralmajor Jaan Soots, delegatsiooni juht, välisminister Jaan Poska, Asutava Kogu abiesimees Julius Seljamaa, Asutava Kogu liige Mait Püümann (Püümets).
Töö-ja hoolekandeministeerium Aia tänaval.
Põllutööministeerium (Mitšurini tänaval -praegune Prokuratuur).
Põllutööministeerium (Mitšurini tänaval -praegune Prokuratuur).
Toompea lossi Valge saal.
Vaade ehitatavale Riigikogu hoonele.
Politsei peavalitsuse hoone.
Ohvitseride kasiino - Ajutise Valitsuse Ühistoo ja Punase Risti asupaik (Raekoja plats - praegune Ohvitseride maja).
Sõjaväe haigla.
Kohtuministeeriumi hoone - endine Välisministeerium.
Toompea loss.
Kaubandusministeeriumi hoone.