Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 1-25 of 65 result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
    EFA.114.A.312.59View
Sotsiaal demokraatliku partei keskkomitee I rida vasakult: 1. A. Oinas, 2. Rei, 3. M. Martna,4. Aline Ostra-Oinas, 5. K. Ast, II rida vasakult: 9. Palvadre, 11.Tulp, 12.Vain,13. K. Virma, 14. Martna (noorena)   EFA.114.A.312.16View
I Eesti näitlejate kongress (grupipilt osavõtjaist) II rida vasakult: 6. K. Menning, 7. Simm.   EFA.114.A.312.44View
Ajakirja Eesti tehnika toimetus. Vasakult: 1. Annusson, 3. Bürger.Tallinn  EFA.114.A.312.15View
Tallinna linna ajaloolised edustajad (skeem)   EFA.114.A.312.9View
Vallasekretäride kongress Tallinnas (grupipilt osavõtjatest].Tallinn  EFA.114.A.312.32View
Eesti töösturite kongress. Vasakult 1. [Vabrikute Ühisuse] esimees Luther, 2. Börsi komitee esimees K.Päts, 3. Uus Börsi komitee esimees A. Janson.   EFA.114.A.312.24View
Tallinna Realkooli kehakultuuri rühm. Vasakult 4. A. Lurich. Tallinn  EFA.114.A.312.35View
Politsei peavalitsuse ülemad koos siseminister Karl Eenpaluga (Einbund) 1. rida (laua taga) vasakult 5.Tallinn1921 EFA.114.A.312.3View
Tallinna Börsi komitee 1921.a. I rida vasakult: 4. K. Päts, 5. A. Janson. II rida vasakult: 5. Luther.Tallinn1921 EFA.114.A.312.25View
Tallinna linna valitsus. I rida vasakult: 1. Veidermann, 2. linnapea Uusson, 4. linnanõunik Pullissaar, II rida vasakult: 2. linnanõunik Bürger.Tallinn1921 EFA.114.A.312.12View
Kunstnik H. Laipmann (Laikmaa) koos oma õpilastega. 1920 EFA.114.A.312.42View
Päevalehe toimetus. I rida vasakult: 1. Hyndrei, 3. Rebane, II rida vasakult: 1. J. Mändmets.Tallinn1920 EFA.114.A.312.13View
Vabadussõda. Tartu rahukonverentsi Eesti Vabariigi delegatsiooni liikmed. Vasakult: välisministri abi Ants Piip, sõjavägede ülemjuhataja staabi ülem kindralmajor Jaan Soots, delegatsiooni juht, välisminister Jaan Poska, Asutava Kogu abiesimees Julius Seljamaa, Asutava Kogu liige Mait Püümann (Püümets).Tartu linn;;;01.1920ParikasEFA.114.A.312.5View
Tallinna politsei juhtivad tegelased koos siseminister Karl Eenpaluga (vasakult 3.) 1920 EFA.114.A.312.2View
Raudteelaste Liidu juhatus 1920.a. 1920 EFA.114.A.312.30View
Skautide maleva pealikud.  1920 EFA.114.A.312.37View
Eesti töösturite kongress Estonias (grupipilt osavõtjatest)Tallinn1920 EFA.114.A.312.23View
Raudteelaste kongress Tallinnas (grupipilt osavõtjaist).Tallinn1920 EFA.114.A.312.29View
Vaba Maa toimetus. I rida vasakult: 2. Anderkopp, 3. J. Seljamaa, 4. A. Veiler, II rida vasakult: 7. J. Suiga.Tallinn1920 EFA.114.A.312.14View
Suurbritannia sõjalise esindaja major J.T.Bavini (põrandal vasakult 2.) lahkumine Eestist. Lahkumispeol osalenud Ohvitseride Keskkasiinos.Tallinn19.03.1920 EFA.114.A.312.8View
II Üleriiklikust põllumeeste kongressist osavõtjad.Tallinn1920 EFA.114.A.312.21View
Suurbritannia sõjalise esindaja major J.T.Bavini lahkumine Eestist (esireas vasakult 5.). Lahkumispidu Ohvitseride Keskkasiinos. Tallinn19.03.1920 EFA.114.A.312.7View
Eesti kõrgemaid sõjaväelasi koos kindral Laidoneriga viimase lahkumise puhul sõjavägede ülemjuhataja kohalt. Laidoner (paremalt 4.) kindral Soots (paremalt 5.) 1920 EFA.114.A.312.6View
Üleriiklikust kaupmeeste kongressist osavõtjad. I rida vasakult: 4. Konstantin Päts. 1920 EFA.114.A.312.22View