View Foto

Details
Reference CodeERA.5651.0.426454 (AIS)
TypePhoto(single photo)
WWW VisibilityPublic
Content data
Content text: Edited Eesti looduskaitse seltsi Tartu osakonna aseesimees Vilmar Kraak, auliige Arnold Rüütel ja juhatuse liige Jüri Kraft õnnitlevad täiskogul valitud auliiget Alar Ainumäed. Taamal paremal seltsi Sonda osakonna esimees A. Sinimäe.
Period 1970 (Decade)
Author
Last Name First Name Notes (About Person Generally) Notes (Person On Foto)
Nilson Ants
Person on Photo
Start reading from left top.
Row No Last Name First Name Notes (About Person Generally) Notes (Person On Foto)
Ainumäe Alar
Kraak Vilmar
Rüütel Arnold Snd 10.05.1928. 1949-63 töötas põllumajanduses, 1963-69 Tartu näidissovhoosi juht, 1969-77 EPA rektor, 1977-79 EKP KK sekretär põllumajanduse alal, 1979-83 ENSV MN esimehe esimene asetäitja, 1983-90 ENSV ÜN Presiidiumi esimees, 1990-92 ÜN esimees, 2001-2006 EV President
Kraft Jüri
Sinimäe A.
Geographic Information
Admin Unit Place Specifics
Administrative Units / Estonia (1950-1991) / Tartu County (1950-1991)
Administrative
Additional description
Actions
Technical data