Abi
Tabel vaade Galerii vaade Detail vaade
101 - 125 / 928809
Keekandja Gibaiciai'st, Šiauliai mk. (Siauliai muuseum). Kee vahelüli Dusetai ümbrusest, Zarasai mk. (Kaunase muus.).
Keekandja Kelme (Chielmy)-st. (Aspelin 1891 järgi).
Kaelavõru osa koonusotstega ja ripatsitega Pleschkuttau, Klaipeda ala (Gaerte, Urgesch. Ostpreusseus Abb. 183 järgi).
Rinnakee osa Labatickeu'st Klaipeda ala (Gaerte Urgeschichte Ostpreusseusi järgi).
Keekandjaid, nõelu ja ripatseid Lätist ja Leedust Šnore, Azelslaikmeta latviešu rotas adatas, Tab. II järgi.
2 pronksnõela, Lazdini kivikalmest, Laidze vld,. Talsi mk. (Läti ajalool. muus. Riias).
Nõelapää Skārest, Lielauce vld. Miitavi mk. Šnore: Dzels laikmeta latviešu rotas odatas, Tab. III:1 järgi.
Keekandja Leijnieki'st, Mārciena vld. Madona mk. (RK. 1930. tab. 21 järgi).
Leide Stranz-Schlaudern, Meemeli alalt.
Kelt. (Praehislorische Zeitschuft XXIV Bd) Plössen, Rössel maak.
Nõel Schlassen'ist (Gaeste järgi abb 49:CI:2).
Rinnanõel Näsoker'ist (Fornvännen 1908, lk. 265).
Profileeritud jalaga sõlg Jagminiški, Šiauliai mk. (Makarenki "Zabudki" järele tab VI).
Käevõru – Rondzenist (Das Graberfeld zu Bomzen, S. Augeni tab. 17:13. järele).
Sõlg Lüganuse khk. Jäbara (Ark. kab. 3172:869)
Sõlg Elbingi juurest (Auger'i järgi taf. VI:7).
Ripats – Mertinsdorfist II, Sensburgi maak. Grab. 38, Prussia Muuseumis.
Rõngaspääga rinnanõel. Vecsaule vl. Bauska maak. Lätist.
Naast (Paide muuseumist) Lk. teadmata.
Samojedide kalmistu Obski-Gubas (B. Zitkovi järgi)
Tutulus Arys-See, Johannisburgi maak. Preisis (Praehist. Zeitschrift XXIV, abb. 21c).
Tutulus Plaňany, Kolin maak. (Pamatky Arhaeologicke XXXVIII, pl. III).
Samojedide ohvrikoht (B. Zitkovi järgi).
Pronksist nõel Saaremaalt, Püha khk. Kaalilt (AK 3544).
Pronksist ripatsid. Üks neist pärit Csuny (Sandorf) hauast nr. 63. Com. Mosony (Wieselberg) vt. J. Hampel Alterthümer der Frühen Mittelalters in Ungarn. Braunschweig 1905, tab. 127. Teine pärit Põhja-Itaalia Hallstadt'i aegsest kalmistust. vt. O. Montelius, La civilisation primitive en Italie, Stockholm 1895 Serie B. Pl.65, joon 5.